wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Opłaty bez tajemnic

Opłaty bez tajemnic

by Redakcja
0 comment

Jeśli właśnie skończyłeś czytać korespondencję z ZUS i OFE na temat przewidywanej wysokości swojej emerytury i czujesz nieodpartą chęć rychłego pomnożenia oszczędności, w obawie o swoją spokojną egzystencję, to odpowiedni moment, aby zainteresować się inwestowaniem w fundusze.

Zanim jednak odkopiesz oszczędności dzieciństwa, upomnisz się o pieniądze z komunii, zlikwidujesz lokaty i wyjmiesz spod materaca wszystko to, co jest oznaczone „na czarną godzinę” – zatrzymaj się na chwilę. Skoro zamierzasz rozpocząć pomnażanie oszczędności w funduszach, powinieneś wiedzieć więcej o opłatach związanych z inwestowaniem. Poznaj najważniejsze, sprawdź, których możesz uniknąć i pomnażaj pieniądze, wspierając swoje decyzje narzędziami analitycznymi Targeto.pl.

Płacisz za pracę specjalistów?

Musisz wiedzieć, że inwestowanie w fundusze wiąże się z powierzeniem oszczędności innym, aby efektywnie pracowały. Za co więc zapłacisz? Wykupując jednostki wybranego funduszu, część Twoich pieniędzy zasila działalność Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – a ściślej – Twoje pieniądze pozwalają na zatrudnianie analityków, zarządzających, doradców inwestycyjnych, konsultantów klienta, prawników, księgowych czy informatyków. Płacisz także, za obsługę transakcji przez domy maklerskie, korzystanie z usług banku depozytariusza, agentów transferowych oraz kontrolę sprawozdań finansowych funduszy przez biegłych rewidentów. Sporo, prawda? Wydawać się może, że te wszystkie usługi mogą pochłonąć znaczną część oszczędności. Ale tak nie jest. Wszystkie informacje o opłatach są udostępniane dla inwestora. Ich wysokości są określone z góry. Jednak warto wiedzieć, które opłaty są najważniejsze, a których można uniknąć, aby inwestycja osiągnęła lepsze wyniki.

Jakie opłaty Cię czekają?

Opłata za zarządzanie

To najważniejsza opłata, którą pobierają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Jest podawana w procentach. Ściągana jest w zależności od zainwestowanych środków w skali roku. TFI nalicza ją codziennie, jako 1/365 rocznej opłaty.
Ta opłata wiąże inwestora z zarządzającym najsilniej, ponieważ obu stronom zależy na wysokich zyskach. Jeśli zarządzający mają wysokie wyniki, a aktywa funduszu rosną – obie strony zarabiają. Jeśli inwestycja traci – spadają też przychody z opłaty za zarządzanie.

Opłata bieżąca

To opłata nadrzędna. W niej zawiera się wyżej opisana m.in. opłata za zarządzanie oraz inne koszty związane z marketingiem, obsługą transakcji, opłatami maklerskimi, czy usługami zewnętrznymi. Opłata ta jest pobierana za cały rok kalendarzowy. O jej wartości inwestor dowiaduje się na koniec roku. Informacje o tej opłacie można znaleźć w dokumentach KIID oraz prospekcie informacyjnym.

Opłata dystrybucyjna

To koszt, który najbardziej wpływa na wyniki inwestycji. Opłatę podaje się jako procent od wpłaconej kwoty, na początku inwestowania. Jest zależna od dystrybutora, który otrzymuje ją za pośrednictwo w sprzedaży funduszu. Dystrybutor w porozumieniu z TFI określa wysokość tej opłaty. Dodatkowo okresowo może również przyznawać promocje lub całkowicie znosić opłaty za zakup jednostek.

Możesz znaleźć fundusze bez lub o pomniejszonej opłacie transakcyjnej. Wystarczy, że wybierzesz zakup funduszy on-line z oferty platform transakcyjnych takich jak m.in.: Bossafund, Supermarket Funduszy Inwestycyjnych w mBanku, Progress Investments na stronie internetowej progress24.pl, F-trust, DB Navi Invest Netfound lub bezpośrednio ze strony internetowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Dlaczego warto kupować fundusze on-line? Aby inwestycja osiągała lepsze wyniki. Przyjrzyj się poniższemu przykładowi portfela inwestycyjnego, o wartości 100 tys. złotych. Na wykresie widoczne są wyniki funduszu Alior Agresywny (kupiony 02.01.2014, sprzedany 02.01.2015) oraz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (kupiony 02.01.2015, sprzedany 04.01.2016). Przykładowa inwestycja ma dwuletni horyzont inwestycyjny. Zwróć uwagę na zaznaczony fragment wykresu. Widoczna jest tam różnica wyniku portfela w momencie sprzedaży Aliora i zakupu PZU, w przypadku, gdy zostanie pobrana prowizja 5% i bez prowizji – czyli, gdy inwestor zdecyduje się na zakup funduszu on-line.

Kwoty na końcu wykresu to wyniki inwestycji. Po pobranej prowizji, wynik to: 84 672,26 zł. Natomiast w przypadku zakupu funduszu on-line, gdzie unikamy opłaty dystrybucyjnej, wynik to: 93 819,67 zł. Jak widzisz, różnica między wynikami przekracza 9 tysięcy złotych.

Złożenia dla przykładu*:

Horyzont inwestycyjny: 02.01.2014 – 04.01.2016
Wybrane fundusze i czas inwestycji: Alior Agresywny (02.01.2014 – 02.01.2015) oraz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (02.01.2015 – 04.01.2016)
Wysokość opłaty dystrybucyjne: 5%

Jak opłata dystrybucyjna zjada Twoje zyski (1)

* źródło własne Targeto.pl, wartość portfela przy zainwestowanych 100 tys zł.

 

Opłata umorzeniowa

Niektóre fundusze mogą ją pobierać, jeżeli zdecydujesz się sprzedać fundusz przed upływem określonego w dokumentach czasu od dnia zakupu. Opłatę tę możesz spotkać najczęściej przy wyborze długoterminowych ofert oszczędzania lub, gdy zamierzasz wpłacić wysoką wpłatę jednorazową na określony horyzont inwestycji. Opłata umorzeniowa to wyrównanie opłat dystrybucyjnej.

Opłata za wynik (success fee)

To opłata, która najbardziej motywuje zarządzających do wypracowywania ponadprzeciętnych stóp zwrotu dla inwestorów. Zawiera się w cenie jednostki funduszu. Jej poziom jest przedstawiany w dokumencie KIID procentowo. Możesz spotkać różne wysokości tej opłaty, u różnych zarządzających. Opłata zmienia się w zależności od wyników funduszu. Oznacza to, że im lepsze są wyniki pracy zarządzających, tym koszty są wyższe i odwrotnie. Najczęściej naliczana jest w momencie, gdy fundusz osiągnie stopę zwrotu przewyższającą określony poziom tzw. benchmark.

Nie szukaj igły w stogu siana

Wszystkie najważniejsze informacje o opłatach znajdziesz na kartach funduszy, w tabelach opłat, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w prospektach informacyjnych, jakie publikują TFI, których oferty wybrałeś. Oczywiście – możesz do każdego funduszu wyszukiwać osobno wyżej wymienione dokumenty. Ale zdecydowanie łatwiej będzie Ci skorzystać z informacji o szczegółach funduszy w Targeto.pl. To tam znajdziesz m.in. tabelę z opłatami, dokumenty do pobrania oraz informacje, gdzie kupić wybrany fundusz on-line. Jeśli zdecydujesz się na założenie konta – wystarczy, że dodasz fundusze do obserwowanych, a będziesz mieć wgląd do szczegółowych analiz. Dodatkowo otrzymasz na e-mail lub sms powiadomienia o zmianach.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.