poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Jak oszczędzać na emeryturę – poznaj sposoby!

Jak oszczędzać na emeryturę – poznaj sposoby!

by Redakcja
0 comment

Coroczny list z symulacją kwoty przyszłej emerytury z ZUS, nie daje nam wyboru. Musimy zadbać o swoją przyszłość sami.  Ale jak oszczędzać na emeryturę? Jak wybrać najlepszą formę naszego prywatnego planu emerytalnego? To jedno z najważniejszych pytań, jakie zadają sobie miliony pracujących Polaków. 

Obniżenie wieku emerytalnego, które wejdzie w życie w październiku tego roku, przesądza o tym, że emerytury wypłacane przez ZUS dla wielu grup społecznych będą głodowe. Ten problem dotyczy w szczególności kobiet, które w okresie jesieni życia mogą popaść w ubóstwo. Pisaliśmy o tych zagrożeniach w artykule Polki dotknie ubóstwo na emeryturze.

Kobieta kończąca karierę zawodową w wieku 60 lat, nawet zarabiając średnią krajową, której mediana za ostatnie 12 miesięcy obecnie wynosi 4438,5 zł, za 20 lat będzie miała niewielkie szanse na to, aby otrzymać świadczenie powyżej gwarantowanego minimum, które dzisiaj wynosi 1000 zł brutto, czyli niewiele ponad 800 zł. To samo dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na płeć.

Przedsiębiorcy opłacają bowiem najniższe składki. Jeśli nie zadbają o pomnażanie oszczędności – ich życie na emeryturze znacznie będzie odbiegało od standardów, do których przywykli w okresie aktywności zawodowej.

To te grupy społeczne powinny zadbać o efektywne oszczędzanie na spokojną emeryturę. Z ostatnich badań wynika, że Polacy widzą potrzebę samodzielnego zadbania o swoją przyszłość.  Problemem jest to, że większość z nas nie wie, jak  oszczędzać na emeryturę, jak wybrać najlepszą formę i ofertę prywatnego planu emerytalnego, który wspomoże to, co gwarantuje państwowy system.

W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na to ważne pytanie milionów Polaków zatroskanych o swoją przyszłość. Zacznijmy od zdefiniowania idealnej oferty oszczędzania na emeryturę, a następnie dokonajmy oceny czterech najczęściej wybieranych przez nas form prywatnego planu emerytalnego.

Co musi spełniać dobry plan emerytalny?

Ma być bezpieczny

Bezpieczeństwo oszczędności emerytalnych stawiamy na pierwszym miejscu. Kilkadziesiąt, kilkanaście lat oszczędzania to bardzo długi okres, w którym może się wydarzyć bardzo wiele dobrego, ale też i złego, nie tylko w naszym życiu, ale również na rynkach finansowych, co może wpływać na kondycję wybranej przez nas instytucji finansowej.

Musi mieć odpowiednią rentowność – czyli dawać zyski

Jeżeli odkładamy część dochodów w trakcie kariery zawodowej, to w przyszłości będziemy chcieli otrzymać z odłożonych pieniędzy dodatek do emerytury stanowiący jak największy procent naszych ostatnich zarobków.  Zarobki w Polsce rosną znacznie szybciej, niż stopa inflacji, nawet o 3-5 punktów procentowych szybciej. W związku z tym przynajmniej w takim samym tempie – jak nasze zarobki – powinna rosnąć wartość odkładanych pieniędzy z myślą o emeryturze.

Musi być elastyczność i dopasowany do nas

Elastyczność naszego prywatnego planu emerytalnego powinniśmy rozpatrywać dwojako.

Po pierwsze pod względem wnoszonych wpłat.  Eksperci zalecają, abyśmy odkładali z myślą o emeryturze co najmniej 10% dochodu netto. Nasze dochody będą się zmieniać w okresie oszczędzania. Powinniśmy mieć możliwość swobodnej zmiany kwot wnoszonych do planu. Musimy też być przygotowani na sytuację, w której nie będziemy mogli oszczędzać.

Po drugie plan powinien uwzględniać bardzo zmienną sytuację na rynkach finansowych. Są okresy, w których najlepsze wyniki osiągamy na rynkach akcji, a w innych okresach najwyższe zyski przynoszą obligacje, a jeszcze w innych surowce.  W związku z tym powinniśmy mieć możliwość dostosowywania sposobu oszczędzania na emeryturę do aktualnej sytuacji na rynku. Zmieniać się będzie też okres, jaki nam pozostał do emerytury. To także ma wpływ na sposób oszczędzania i ten czynnik także powinien być uwzględniony w naszym prywatnym planie emerytalnym.

Musi być łatwy w kontroli i płynny – abyśmy szybko mogli wyjść z inwestycji

Niemal każdy z nas spotkał się z sytuacją, gdy oferent danej usługi obiecuje bardzo wiele korzyści, a następnie nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań.  Często okazuje się, że usługa, z jakiej korzystamy, nie spełnia nawet minimum naszych oczekiwań.

Klasycznym przykładem takiej sytuacji są polisy inwestycyjne zawierane nawet na okres  10-20 lat, które okazały się bardzo drogimi produktami, z których nie mogliśmy się wycofać bez bardzo wysokich opłat.

Warunki naszego prywatnego planu emerytalnego powinny być tak ustanowione, abyśmy mogli na bieżąco śledzić wynik, a także mieli możliwość rezygnacji z usług danej firmy przy możliwie zerowych opłatach, gdyby okazało się, że nie spełnia naszych oczekiwań.

W życiu możliwe są bardzo różne sytuacje, także wielkiego kryzysu finansowego. Będą one tym bardziej prawdopodobne, im dłuższy okres naszej inwestycji bierzemy pod uwagę. Nasz prywatny plan emerytalny powinien również być oceniony pod kątem wystąpienia takich kryzysowych momentów. Nie tylko takich, gdy nie będzie nas stać na odkładanie pieniędzy na przyszłość – gdy wydatki bieżącego będą pochłaniały całość naszych dochodów, ale również tych – gdy odkładane w planie emerytalnym pieniądze staną się jedynym źródłem naszego utrzymania.

W takiej sytuacji nie powinniśmy ponosić żadnych kosztów na rzecz instytucji finansowej, której powierzyliśmy pieniądze.

Musi dawać poczucie komfortu

Merlin Monroe mawiała, że pieniądze nie dają szczęścia, a dopiero ich wydawanie. Każdy z nas wie, jak trudno jest powstrzymać się przed nadmierną konsumpcją, a jeszcze trudniej jest podjąć decyzję o odkładaniu części bieżących dochodów z myślą o bardzo  odległej przyszłości.

Dlatego bardzo ważne jest, aby oszczędzanie z myślą o emeryturze było łatwe, komfortowe i najlepiej automatyczne, w formie potrącenia zadeklarowanej kwoty z rachunku bankowego.

TOP 4 – najlepsze sposoby oszczędzania na emeryturę

Wskazaliśmy, jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny sposób oszczędzania na emeryturę, idealny prywatny plan emerytalny. Teraz przeanalizujmy kilka najpopularniejszych sposobów oszczędzania, podając odpowiednią liczbę punktów dla każdego kryterium oceny, przy czym 1 pkt będzie najniższą oceną, a 5 pkt najwyższą.

Lokata bankowa – nieco ponad 30% Polaków deklaruje posiadanie oszczędności na lokacie

Bezpieczeństwo: oszczędności deponowane w bankach są bardzo bezpieczne i gwarantowane do równowartości 100 tysięcy euro. Ocena – 5 pkt.

Odpowiednia rentowność: rentowność depozytów bankowych rzadko przekracza poziom inflacji, a wymagana jest rentowność planu na poziomie średniego wzrostu wynagrodzeń, który jest o 2-3 punkty procentowy wyższy od inflacji. Możliwość osiągnięcia takiej rentowności na depozycie bankowym jest bardzo niska. Ocena – 2 pkt.

Elastyczność:  Zazwyczaj możemy zawierać umowy depozytu na dowolnie określone kwoty, jednak bank zaoferuje nam minimalną elastyczność, jeśli chodzi o sposób zawarcia umowy – albo będzie to umowa o stałym oprocentowaniu – bardziej korzystna, gdy inflacja będzie spadać, albo o zmiennym – lepiej dopasowana do scenariusza wzrostu inflacji. Ocena – 2 pkt.

Kontrola: Umowa depozytu jest zawierana na czas określony. Zrywając umowę przed czasem, tracimy odsetki, tak więc ponosimy koszt wycofania się z planu emerytalnego opartego na depozytach bankowych, jednak niezbyt wysoki, jeżeli oszczędzamy w postaci depozytów trzymiesięcznych. Ocena – 3-4 pkt.

Komfort:  jeżeli będziemy, co miesiąc odkładać pieniądze w postaci lokat bankowych, to każda miesięczna wpłata do planu emerytalnego będzie odrębną umową depozytu bankowego, które następnie będziemy rolować. Nie jest to zbyt wygodna forma oszczędzania na emeryturę. Ocena – 3 pkt.

Sumaryczna ocena – 15-16 pkt.

Otwarte fundusze inwestycyjne – 29,5% Polaków posiada fundusz inwestycyjny

Bezpieczeństwo: fundusz inwestycyjny stanowi odrębny byt prawny od firmy zarządzającej tym funduszem , czyli od TFI. W związku z tym uczestnicy danego funduszu nie ponoszą ryzyka upadłości TFI. W każdym funduszu natomiast ponosimy określone ryzyko inwestycyjne.  Ocena – 4 pkt.

Odpowiednia rentowność:  Długoterminowa rentowność inwestycji w fundusze akcyjne może znacznie przewyższać tempo wzrostu naszego wynagrodzenia. Ocena – 5 pkt.

Elastyczność:  w tej formie możemy wybierać pośród bardzo różnych funduszy (subfunduszy) w ramach jednego produktu (funduszu parasolowego). Na przykład w ofercie NN TFI mamy wybór aż 23 różnych funduszy, które możemy zmieniać i modyfikować z dowolną częstotliwością. Ocena – 5 pkt.

Kontrola: jednostki są wyceniane na bieżąco, każdego dnia, w którym są notowania GPW i w każdej chwili możemy zażądać ich odkupienia przez fundusz, nie ponosząc z tego tytułu żadnych opłat. Ocena – 5 pkt.

Komfort:  jednostki uczestnictwa są dostępne w każdej chwili a pierwsza minimalna wpłata wynosi zazwyczaj 100-200 zł, natomiast dopłata może być nawet niższa – 50 zł. Co więcej, jednostki są podzielne, czyli nabywamy nawet ułamkowe części jednostek danego funduszu. W związku z tym możemy do funduszu wpłacać dowolne kwoty, niekoniecznie stanowiące wielokrotność aktualnej ceny jednostki, czyli dokładnie tyle ile zamierzamy oszczędzać co miesiąc w swoim prywatnym planie emerytalnym. Ocena – 5 pkt.

Sumaryczna ocena – 24 pkt.

Obligacje skarbowe – 11,4% Polaków inwestuje w obligacje skarbowe

Bezpieczeństwo: obligacje emitowane przez skarb państwa oferują bardzo wysokie bezpieczeństwo. Ocena – 5 pkt.

Odpowiednia rentowność: rentowność obligacji zazwyczaj jest nieco wyższa niż lokat bankowych.  Są również obligacje (4 i 10-letnie), które gwarantują odsetki na poziomie inflacji plus marża odsetkowa.  Jednak aktualna marża odsetkowa jest niższa niż tempo wzrostu płac  i wynosi 1,25-1,5%. Ocena – 3 pkt.

Elastyczność:  możemy wybierać między obligacjami 2-letnimi, 3-letnimi, 4-letnimi, nawet 10cioletnimi, a także między odsetkami stałymi lub zmiennymi, a także indeksowanymi poziomem inflacji. Ocena – 4 pkt.

Kontrola: obligacje o dość długich okresach zapadalności, umową zawieraną ze skarbem państwa na co najmniej dwa lata. Co prawda można sprzedać obligacje na rynku wtórnym w dowolnym momencie, ale do tego wymagane jest posiadanie rachunku inwestycyjnego. Ocena – 3 pkt.

Komfort:  Emisje obligacji są bardzo częste, a cena emisyjna wynosi 100 zł.  W związku z tym, warunki oszczędzania są dość komfortowe. Ocena – 4 pkt.

Sumaryczna ocena – 19 pkt.

Nieruchomości – 7,9% inwestuje na rynku nieruchomości

Bezpieczeństwo: chociaż nieruchomości uznawane są za bardzo bezpieczną lokatę to ryzyko związane przede wszystkim z umową zawieraną na zakup nieruchomości. Ponosimy ryzyko tego, że deweloper nie wywiąże się z umowy, że kupimy nieruchomość obciążoną hipoteką. Ocena – 4 pkt.

Odpowiednia rentowność:  Długoterminowa rentowność inwestycji w nieruchomości może być wysoka, nawet wyższa od tempa wzrostu naszego wynagrodzenia. Ocena – 5 pkt.

Elastyczność:  mamy stosunkowo szeroki wybór nieruchomości, jednak bardzo ograniczone możliwości zmiany nieruchomości w naszym planie emerytalnym, ze względu na niską płynność lokaty. Ocena – 3 pkt.

Kontrola: nie ma jednoznacznej metody na bieżącą wycenę posiadanych nieruchomości, co więcej jest to lokata bardzo mało płynna. Okres sprzedaży może trwać wiele miesięcy. Ocena – 2 pkt.

Komfort:  ze względu na bardzo wysoką jednostkową wartość nieruchomości na taki rodzaj planu mogą pozwolić sobie jedynie osoby, które już zgromadziły odpowiednio duży kapitał z przeznaczeniem do sfinansowania emerytury. Ocena – 1 pkt.

Sumaryczna ocena – 15 pkt.

Powyższa analiza czterech najpopularniejszych form oszczędzania wskazuje jednoznacznie, że najlepszą formą będzie otwarty fundusz inwestycyjny. Jeśli chcesz nauczyć się inwestowania w fundusze, bez uruchamiania swoich środków – wypróbuj narzędzia targeto.pl. Sprawdź w rankingu najlepsze fundusze, dopasuj do swoich oczekiwań portfel modelowy lub poznaj okazje inwestycyjne. Gdy zdecydujesz się pomnażać kapitał za pomocą funduszy inwestycyjnych – będziesz miał gotowe informacje o tym, w które fundusze warto inwestować, gdzie i jak uniknąć opłat.

Niższe podatki przy oszczędzaniu na emeryturę

Już wiemy, że, oprócz bezpieczeństwa, kluczowe dla sukcesu przy oszczędzaniu na emeryturę jest osiągnięcie przez nas odpowiedniej rentowności w prywatnym planie emerytalnym. To jednak nie wszystko.  Powinniśmy  dążyć do tego, aby ograniczyć lub wyeliminować czynniki ograniczające naszą wysoką rentowność. Należy do nich podatek Belki.

W długim terminie nawet stosunkowo niewielka stopa zwrotu, na poziomie 5% rocznie, kumulowana przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, może podwoić a nawet potroić posiadany kapitał. W takim przypadku oddanie fiskusowi 19% dochodów z inwestowania składek będzie dla nas bardzo dużym obciążeniem. Dlatego powinniśmy szukać sposobu na to, aby uniknąć podatku Belki.

Jak uniknąć daniny dla fiskusa w postaci podatku Belki?

Tak. Uniknięcie podatku Belki będzie możliwe jeżeli opakujemy wybrane przez nas fundusze: w pracowniczy program emerytalny – jeżeli nasz pracodawca oferuje taki program,  w indywidualne konto emerytalne (IKE). Więcej o przeanalizowanym przez nas, nagradzanym produkcie emerytalnym przeczytasz w tym artykule: IKE NN Plus nie tylko dla emerytów.

Możesz także zacząć już dziś odkładać oszczędności na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, czyli w IKZE. Każdy z nas za rok takie konto będzie m usiał posiadać. Każdy z nas będzie musiał umieć zarządzać oszczędnościami, aby zgromadzić ich jak najwięcej na jesień życia. Tak zdecydował rząd w nowej reformie dotyczącej OFE. Na takim właśnie koncie znajdzie się też 75% składek OFE.

O najlepszych kontach IKZE przeczytasz w tych artykułach:

Nie wiesz jakie fundusze wybrać? Przygotowaliśmy dla Ciebie również portfele modelowe – z funduszami od liderów naszych rankigów:

Jak zdobyć dodatkową ulgę podatkową

Jeżeli fundusze inwestycyjne opakujemy w IKZE, to skorzystamy z jeszcze jednej ulgi podatkowej w postaci odpisu wpłat do naszego prywatnego planu emerytalnego od podstawy naliczenia podatku dochodowego w roku , w którym dokonaliśmy wpłaty na IKZE.

Poznaj niezależny ranking IKE/IKZE  i sprawdź wszystkie oferty dostępne na rynku – Ranking IKE i Ranking IKZE.

Możesz zyskać jeszcze więcej – decydując się na IKZE od lidera naszego rankingu – AXA TFI. Wystarczy, że zakładając konto ikze, korzystając z tego linku, wpiszesz kod tfiikze2019 i do końca 2019 roku wpłacisz na swój rachunek IKZE 2 000 zł – AXA TFI da Ci bonus w wysokości 200 zł.

[inbound_button font_size=”20″ color=”#1a73e8″ text_color=”#ffffff” icon=”” url=”https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N367006.3681601TARGETOBLOG/B20496881.256659563;dc_trk_aid=452786997;dc_trk_cid=95236662;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=” width=”” target=”_self”]Otwórz konto IKZE[/inbound_button]

Co warto wiedzieć o inwestowaniu na emeryturę – w jednym miejscu

Dodatkowe informacje potrzebne do tego, abyś wybrał najlepszą formę oszczędzania na emeryturę, a następnie najlepszą ofertę znajdziesz w pozostałych artykułach

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.