poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Przyszłość technologii blockchain w bankowości

Przyszłość technologii blockchain w bankowości

by Redakcja
0 comment

Technologia blockchain kojarzona przede wszystkim z kryptowalutami zaczyna być coraz intensywniej wykorzystywana przez instytucje finansowe, banki, firmy technologiczne, czy inwestorów. Czy technologia łańcucha bloków stanie się fundamentem nowoczesnego systemu finansowego?

Technologia blockchain to rozproszony rejestr operacji, które przeprowadzane są w powszechnie dostępnej sieci tworzonej przez użytkowników. Pisząc w maksymalnie uproszczony sposób, bez zbędnych zawiłości technologicznych, technologia łańcucha bloków służy do jednoczesnego przechowywania oraz przesyłania informacji dotyczących transakcji zawartych w sieci blockchain. Transakcje te układane są w postaci chronologicznie następujących po sobie bloków danych.

Każdy blok zawiera informacje dotyczące zarejestrowanych dotychczas informacji. Po zapełnieniu bloku kompletem informacji tworzony jest kolejny blok danych. Stąd też łańcuchowo – blokowa struktura rejestru blockchain. W blokach zapisywane są informacje transakcyjne. Próby naruszenia lub ingerowania w dane zawarte w blokach są automatycznie wykrywane i uniemożliwiane. Stąd też system blockchain nosi miano systemu, którego nie można złamać.

Innymi słowy, blockchain to swego rodzaju cyfrowa zbiorowa księga rachunkowa, w której zapisywana jest każda zrealizowana transakcja. Księga ta działa w sposób autonomiczny i niezależny od żadnego organu regulacyjnego – współtworzą ją użytkownicy podpięci do sieci.  Działanie blockchaina charakteryzuje całkowita niezawodność, gwarantowana dostępność, a także transparentność i nieodwracalność zarejestrowanych operacji.

Koncepcja blockchain jako najbardziej obiecujące rozwiązanie techniczne w sektorze finansowym

Założeniem strategicznym banków oraz innych instytucji finansowych jest nieustanne poprawianie efektywności operacyjnej i strategicznej poprzez minimalizowanie nakładów i maksymalizowanie efektów. Innymi słowy – banki chcą realizować usługi jeszcze szybciej niż dotychczas, przy jednoczesnym wprowadzeniu oszczędności dzięki innowacjom.

Efektywność operacyjna pozwala bankom wykonywać działania i procesować o wiele szybciej względem konkurencji, zapewniając tą samą biznesową koncepcję działania. Aspekt efektywności strategicznej wpływa z kolei na elastyczne dopasowywanie się do zmiennych warunków otoczenia i uzyskiwanie tym samym odpowiednich rezultatów. Koncepcja technologii blockchain pozwala na uzyskiwanie maksymalnej efektywności w obydwu aspektach efektywności – operacyjnej i strategicznej.

Dzięki technologii blockchain możliwe jest m.in. dokonywanie natychmiastowych płatności – nie tylko między bankami krajowymi, ale także zagranicznymi.

Blockchain w bankowości a działania instytucji finansowych

Obecnie łańcuchem bloków zainteresowane są największe instytucje finansowe, takie jak: Santander, Citi Group, Czy BZWBK. Santander w raporcie z 2015 roku, że technologia blockchain może przynieść instytucjom finansowym oszczędności na poziomie 15 – 20 mld USD rocznie do 2022 roku. Według ekspertów Santandera optymalizacja kosztów związana z blockchainem dotyczyć będzie przede wszystkim obszarów obrotu papierami wartościowymi, przelewów międzynarodowych oraz audytowania i wymogów regulacyjnych. W bieżącym roku Banco Santander uruchomił swoją nową usługę płatności międzynarodowych, która opiera się na technologii łańcucha bloków – „Santander One Pay FX”, tym samym stając się pierwszym bankiem, który wdraża usługi płatnicze oparte na łańcuchu bloków w wielu krajach jednocześnie.

Warto zaznaczyć również rolę Citigroup, która była jednym z donatorów projektu Chains.com, który umożliwia wdrażanie rozwiązań usprawniających przesył wartościowych aktywów cyfrowych w sektorze finansowym przy użyciu technologii blockchain.

W maju 2015 roku Barclays wypowiedział się, że technologia blockchain może okazać się rozwiązaniem problemu bancassurance, które polega na możliwości śledzenia i rejestrowania cyklu życia pojazdów przez ubezpieczycieli, a także wypłat odszkodowań z tytułu polisy. Co więcej, eksperci banku stwierdzili, że technologia łańcucha bloków zapewni o wiele efektywniejsze realizowanie transakcji, niż obecnie stosowane rozwiązania.

Bank Zachodni WBK również aktywnie uczestniczy we wdrażaniu technologii blockchain, oferując swoim klientom możliwość realizacji przelewów z Polski do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem łańcucha bloków. W przyszłości bank zamierza rozszerzyć swoją ofertę o kolejne kraje Unii Europejskiej.

Korzyści wdrażania blockchain w bankowości

Istnieje wiele korzyści, które wynikają bezpośrednio ze wdrożenia technologii blockchain w struktury bankowości. Są to:

  • Zwiększona przejrzystość rejestru oraz możliwość zapisywania w rejestrze większej ilości szczegółów;
  • Większe bezpieczeństwo sieci oraz eliminacja ryzyka popełnienia indywidualnego błędu;
  • Możliwość szybkiego zidentyfikowania potencjalnych błędów lub prób ingerencji w strukturę bloków;
  • Brak konieczności powielania dokumentów rozrachunkowych i bankowych, co eliminuje konieczność prowadzenia podwójnych zaksięgowań;
  • Brak pośredników i większa integralność procesów;
  • Automatyzacja i optymalizacja kosztowa przetwarzania i rozliczania transakcji przez banki;
  • Możliwość rozliczania transakcji niemal w czasie rzeczywistym.

Blockchain w bankowości – przyszłościowe rozwiązanie na miarę XXI wieku

Rozwój technologii blockchain stanowi kolejny krok na drodze ku rozwojowi cyfryzacji w sektorze finansowym. Jednocześnie wraz z intensyfikacją wdrożeń łańcucha bloków do bankowych struktur możliwe jest zaburzenie funkcjonowania starych modeli biznesowych.

Technologia rozproszonych rejestrów wymusza na bankach poszukiwanie coraz efektywniejszych strategii, które pozwolą dostosować się do niekorzystnych warunków rynkowych, zapewniając instytucjom możliwość zapewnienia coraz lepszej jakości usług dla swoich klientów, a tym samym realizację odpowiednich zysków.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.