poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » Promocje na konta firmowe (aktualizacja czerwiec 2020r.). Do zebrania jest nawet 1 700 zł!

Promocje na konta firmowe (aktualizacja czerwiec 2020r.). Do zebrania jest nawet 1 700 zł!

autor Redakcja
0 komentarz

Banki starają się przyciągnąć nowych klientów ciekawymi promocjami. Obniżają opłaty za terminal, zwiększają oprocentowanie rachunków lub wynagradzają za korzystanie z ich rachunków bonusami pieniężnymi. W czerwcu mamy kilka ciekawych propozycji kont firmowych, w których łączna premia przyznawana przez bank wynosi 1 700 zł. Sprawdźmy co, oferują banki.

Promocja BIZnest Konto dla firm z terminalem za 0 zł – Nest Bank

Bank przyzna premię do 400 zł osobie, która:

 • Posiada rachunek rozliczeniowy w PLN w Banku (Rachunek Firmowy),
 • Złoży wniosek o terminal płatniczy First Data Polska S.A., poprzez Bankowość internetową, Bankowość mobilną lub w Oddziale Banku,
 • Zawrze z First Data Polska S.A. umowę o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi z wykorzystaniem terminala płatniczego nie później niż w okresie 60 dni od dnia złożenia Wniosku o terminal płatniczy.

Premia do 400 zł za otwarcie konta z terminalem – warunki

 • Zapewnienie wpływów na Rachunek Firmowy z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi nie później niż w okresie 60 dni od dnia złożenia wniosku o terminal płatniczy
 • Wybranie okresu Trwania umowy terminala płatniczego (w ramach Programu Polska Bezgotówkowa), od którego jest uwarunkowana wielkość wypłaconej premii.

Okres trwania Umowy Terminala Płatniczego

Wysokość premii

12 miesięcy

100 zł

24 miesiące

200 zł

36 miesięcy

300 zł

48 miesięcy

400 zł

 

Premia przyznana będzie w terminie do 20. dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego, po spełnieniu warunków.

Program Polska Bezgotówkowa – warunki

Terminal płatniczy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa otrzyma osoba, która:

 • Nie przyjmowała płatności bezgotówkowych w ostatnich 12 miesięcy,
 • Prowadzi sieci handlowo-usługowe (również w ramach franczyzny), które obejmują mniej niż 5 placówek,
 • Nie jest operatorem automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.).

W ramach programu osoba otrzyma:

 • Do 3 terminali płatniczych
 • 0 zł od transakcji kartą do 100 tys. obrotu wykonanego kartami przez pierwsze 12 miesięcy,
 • 0 zł za aktywację terminala,
 • 0 zł za instalację terminala,
 • 0 zł miesięcznie za dzierżawę terminala (po okresie pierwszych 12 miesięcy koszty zgodne z umową z First Data Polska S.A.).

Konto firmowe i karta wydawana do konta są bezwarunkowo darmowe.

Promocja kasoterminal + konto Firma + za 0 zł – Idea Bank

Bank przyzna premię 100 zł na zakup kasoterminala osobie, która:

 • W okresie 12 miesięcy nie posiadała aktywnego rachunku,
 • Posiada jednoosobową działalność gospodarczą,
 • Wypełni wniosek,
 • Podpisze umowę.

Premia 100 zł na zakup kasoterminala warunki

 • Złożenie wniosku o kasoterminal (ideapay duet) albo kasoterminal online (ideapay, ideapay plus),
 • Posiadania aktywnego Rachunku w okresie pełnych 12 miesięcy kalendarzowych.

Premia zostanie odliczona od ceny wybranego wcześniej kasoterminala. Koszt Kasoterminala zaczyna się od 1779 zł netto.

Osoba, która wybierze kasoterminal, oszczędzi dodatkowo 3 000 zł na dzierżawie terminala w ciągu 5 lat eksploatacyjnych (50 zł x 60 miesięcy). Promocja łączy się z programem Polska Bezgotówkowa, przez co osoba uzyskuje większy rabat a dodatkowo płatności kartami do 100 tys. zł, będą pozbawione prowizji przez 12 miesięcy.

Opłaty za konto i kartę wydawaną do konta Firma +

Opłata za konto wynosi 0 zł przez 24 miesiące po tym okresie również 0 zł, jeśli do konta jest wydana co najmniej jednak aktywna karta debetowa oraz z Konta został opłacony ZUS, w przeciwnym razie opłata wynosi 10 zł.

Opłata za kartę wynosi 0 zł, jeśli dokonano transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę od 400 zł lub dokonano wpłatę gotówki w wpłatomatach na kwotę od 1 000 zł, w przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł.

Promocja Konto Przekorzystne Biznes z premią do 1 000 zł – Pekao SA

Bank przyzna premię do 1 000 zł osobie, która:

 • Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • Wypełni wniosek o konto,
 • Podpisze z Bankiem umowę o rachunek Konto Przekorzystne Biznes, bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm oraz kartę debetową Mastercard do rachunku,
 • Wyrazi zgody marketingowe oraz na przystąpienie do promocji,
 • Zaakceptuje regulamin,
 • Podpisze umowę.

Premia do 1000 zł za otwarcie konta Konto Przekorzystne Biznes – warunki

Pierwsza część premii, czyli 300 zł wypłacona jest pod warunkiem:

 • Podpisania umowy o otwarcie konta
 • Wykonania przelewu do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie w trzech dowolnych miesiącach, w ciągu 6 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia rachunku,
 • Wykonania przynajmniej 1 transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 100 zł w trzech dowolnych miesiącach następujących po miesiącu otwarciu rachunku,
 • Wykonania 1 przelewu innego niż do ZUS za pomocą aplikacji PeoPay lub stronę mobilną m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł w terminie 3 miesięcy następujących po otwarciu rachunku.

Pierwsza część premii zostanie wypłacona w następnym miesiącu kalendarzowym po spełnieniu powyższych warunków.

Druga część premii, czyli 200 zł wypłacona jest pod warunkiem:

 • Podpisania umowy o terminal płatniczy w okresie trwania promocji,
 • Przyjęcia płatności za pomocą terminala na kwotę min. 500zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące po otwarciu rachunku,
 • Prowadzenia działalności innej niż biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), TAXI (PKD 49.32Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z)

Druga premia zostanie wypłacona w następnym miesiącu kalendarzowym po spełnieniu powyższych warunków.

Trzecia część premii, czyli 200 zł wypłacona jest pod warunkiem:

 • Wykonania transakcji wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami w Banku Pekao na min. 20 000 zł,
 • Wykonania wymiany walut w okresie do 30 czerwca 2020 r.

Trzecia premia zostanie wypłacona w następnym miesiącu kalendarzowym po spełnieniu powyższych warunków.

Ostatnia część premii, czyli 300 zł wypłacona jest pod warunkiem:

 • Podpisania umowy o produkt kredytowy (kredyt, pożyczka, karta kredytowa Mastercard) na kwotę min. 20 000 zł,
 • Spełnienia wcześniejszych warunków promocji,

Ostatnia premia zostanie wypłacona po sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu otwarcia rachunku.

Opłaty za konto i kartę wydawaną do konta Konto Przekorzystne Biznes

Opłata za konto wynosi 0 zł przez 12 miesiące po tym okresie również 0 zł, jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden warunek:

 • Wpływ na rachunek min 2000 zł w danym miesiącu kalendarzowym,
 • 1 przelew do ZUS lub US,
 • Na rachunku zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala wydanego przez Pekao,
 • 1 transakcja wymiany walut w banku Pekao,
 • 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

Opłata za kartę wynosi 0 zł jeśli posiadacz karty wykona transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 300 zł w miesiącu, w innym przypadku opłata wynosi 7 zł.

Promocja Rachunek 4×4 z premią do 1 500zł – Alior Bank

Bank przyzna premię do 1 500 zł osobie, która:

 • prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • nie miała i nie ma żadnego produktu dla przedsiębiorców w Alior Bank,
 • złoży wniosek na stronie internetowej lub w oddziale banku,
 • zaakceptuje regulamin,
 • podpisze umowę.

Rachunek iKonto Biznes z premią do 1 500zł – Alior Bank

Bank przyzna premię do 1 500 zł osobie, która:

 • prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • nie miała i nie ma żadnego produktu dla przedsiębiorców w Alior Bank,
 • złoży wniosek na stronie internetowej lub w oddziale banku,
 • zaakceptuje regulamin,
 • podpisze umowę.

Premia do 1 500zł za otwarcie konta Rachunek 4×4 oraz iKonto Biznes – warunki:

Pierwszą część premii, czyli 30 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy jest wypłacana pod warunkiem:

 • Wykonania w każdym miesiącu przelewu do ZUS na kwotę min. 250 zł z rachunku lub,
 • Wykonania w każdym miesiącu przelewu do US na kwotę min. 500 zł z rachunku

Drugą część premii, czyli 10 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy jest wypłacana pod warunkiem:

 • Wykonania przelewu SEPA w każdym miesiącu na kwotę min. 100 EUR

Trzecia część premii, czyli 10 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy jest wypłacana pod warunkiem:

 • Wykonania transakcji kartą do konta na kwotę min. 500 zł

Czwartą część premii, czyli 15 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy jest wypłacana pod warunkiem:

 • Skorzystania z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku i otrzymania przelewu z PCKF w kwocie 100 zł

Ostatnia część premii, czyli maksymalnie 60 zł przez okres 12 miesięcy jest wypłacana pod warunkiem:

Premia za średniomiesięczne saldo na Rachunku

Obrót

5 zł miesięcznie

Od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł

10 zł miesięcznie

Od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł

20 zł miesięcznie

Od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł

40 zł miesięcznie

Od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł

50 zł miesięcznie

Od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł

60 zł miesięcznie

Od 150 000,01 zł

 

Suma 5 premii zostanie wypłacona w następnym miesiącu kalendarzowym, po miesiącu przystąpienia do promocji a następnie będzie wypłacana w cyklach miesięcznych maksymalnie 12 premii w ciągu 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Dodatkowo można otrzymać premię 200 zł za otwarcie rachunku Rachunek 4×4, iKonto Biznes

Warunkami otrzymania dodatkowej premii 200 zł jest:

 • Otworzenie rachunku do 30.06.2020 r. za pośrednictwem strony internetowej Banku lub systemu bankowości elektronicznej Alior Online,
 • Wykonania min. 4 transakcji kartą w lipcu 2020 oraz min. 4 transakcje kartą w sierpniu 2020 r.

Nagroda zostanie wypłacona do 30 września 2020 r.

Rachunek 4×4 oferuje dodatkowe 4 pakiety (10 zł miesięcznie za każdy):
Pakiet Krajowy oferuje:

 • Nielimitowane internetowe przelewy krajowe Elixir,
 • Nielimitowane SMS-y autoryzacyjne,
 • Nielimitowane powiadomienia SMS o zdarzeniach na rachunku,
 • 10 internetowych przelewów natychmiastowych w miesiącu.

Pakiet Gotówkowy oferuje:

 • Nielimitowane wypłaty z bankomatów krajowych i europejskich,
 • Nielimitowane wpłaty we wpłatomatach krajowych Planet Cash, Euronet i zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku,
 • Wpłaty na rachunek w oddziałach banku do łącznej wartości 10 000 zł miesięcznie,
 • Wypłaty w oddziałach banku do łącznej wartości 10 000 zł miesięcznie.

Pakiet Zagraniczny oferuje:

 • Nieograniczony dostęp do platformy wymiany walut,
 • Nielimitowane bezgotówkowe transakcje zagraniczne,
 • Nielimitowane wypłaty z bankomatów zagranicznych,
 • Nielimitowane przelewy transgraniczne/SEPA.

Pakiet Oszczędny oferuje:

 • Do 1,5% na Rachunku Lokacyjnym,
 • nielimitowane przelewy z Rachunku Lokacyjnego na rachunek podstawowy, zlecone w bankowości internetowej,
 • nielimitowane otwieranie lokat overnight,
 • niższa opłata (2,50 zł) za prowadzenie rachunku pomocniczego do Rachunku 4×4.

Zakładając konto iKonto Biznes można dodatkowo otrzymać dostęp do wniosku o subwencje w ramach programu tarcza finansowa PFR.

Opłaty za konto i kartę wydawaną do konta Rachunek 4×4 oraz iKonto Biznes

Konto jest bezwarunkowo za 0 zł. Opłata za kartę wynosi 0 zł, jeśli posiadacz karty wykona min. 4 transakcje bezgotówkowe w miesiącu, w innym przypadku opłata wynosi 8 zł.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.