wtorek, 18 czerwca, 2024
Strona główna » Zadłużenie finansowe Polaków pod koniec 2018 roku – czy w społeczeństwie wzrasta finansowa świadomość?

Zadłużenie finansowe Polaków pod koniec 2018 roku – czy w społeczeństwie wzrasta finansowa świadomość?

by Redakcja
0 comment

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych w 2018 roku spadało najszybciej od wejścia Polski do UE. Zdecydowana większość gospodarstw domowych w Polsce nie jest związana kredytem hipotecznym.

Wedle raportu „Zadłużenie i bezpieczeństwo Polaków” opracowanego przez firmę analityczną SpotData na zlecenie Provident Polska wykazało, że zadłużenie gospodarstw domowych w kończącym się już 2018 roku było relatywnie niskie. Przyczyny takiego stanu rzeczy możemy doszukiwać się w wielu inicjatywach podejmowanych przez rząd i samorządy na przestrzeni ostatnich kilku lat, które dążyły do propagowania świadomości finansowej, a także działań mających na celu wsparcie zadłużonych obywateli. Wśród podejmowanych akcji poprawiających bezpieczeństwo finansowe Polaków wymienić można m.in. rekomendację zaostrzenia przez KNF kryteriów przyznawania kredytów osobom o najniższych dochodach.

Niewiele gospodarstw zadłużonych jest hipoteką, jednak niepokoi współczynnik kredytów konsumenckich

Wedle raportu „Zadłużenie i bezpieczeństwo Polaków” zadłużenie spada najszybciej od 2004 roku, w którym to Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. W 2017 roku zadłużenie społeczeństwa wynosiło ok. 35 proc. PKB, co według ekspertów firmy SpotData stanowi optymalną wartość, która zapewnia odpowiedni bufor bezpieczeństwa dla gospodarki.

Według dyrektora ds. ryzyka kredytowego oraz członka zarządu Provident Polska zwiększone zapotrzebowanie na zaciąganie kredytów stanowi skutek dobrej kondycji polskiej gospodarki, a także wzrostu płac i spadku bezrobocia do historycznie niskiego poziomu. Takie okoliczności sprzyjają wzrostowi PKB i konsumpcji. Polacy chcą pożyczać więcej, bo więcej zarabiają, a jednocześnie chcą możliwie szybko uzyskać satysfakcjonujący pułap życiowy, do którego aspirują.

Przytoczone słowa członka zarządu Provident Polska puentują zadłużenie finansowe Polaków w całym 2018 roku. Z jednej strony gospodarstwa domowe nie są tak bardzo zadłużone z tytułu kredytów hipotecznych na mieszkanie lub dom, jak nasi unijni sąsiedzi. Z drugiej jednak strony chętniej zadłużamy się kredytami konsumpcyjnymi, a współczynnik zawiązywania umów kredytowych i ich wysokości nie należy do najniższych w porównaniu do pozostałych krajów UE. Zadłużenie kredytami konsumpcyjnymi w Polsce jest większe niż m.in. na Węgrzech lub w Czechach.

Najchętniej zadłużają się osoby młode

Analitycy SpotData wskazują, że w celu ograniczenia niepożądanego zadłużenia, zalecane byłoby wyodrębnienie dwóch grup kredytobiorców: osób o niskiej świadomości finansowej i osób o niewielkich aktywach. To właśnie te grupy Polaków zadłużają się najchętniej. Co więcej, dane raportu wskazują, że najszybciej rosnący odsetek zadłużających się Polaków to osoby w wieku od 16 do 24 lat.

Słowem podsumowania – warto edukować

Obecnie, według BIK-u aż 8 proc. kredytobiorców spóźnia się z regulacją rat kredytowych powyżej 90 dni. Wśród osób nieradzących sobie z terminowym spłacaniem własnych zobowiązań wobec instytucji finansowych i banków są osoby młode, które nie przekroczyły 25. roku życia.

W interesie całego rynku kredytowego leżeć powinno efektywne edukowanie społeczeństwa oraz szerzenie finansowej świadomości, zwłaszcza wśród najmłodszych kredytobiorców. Tylko dzięki edukacji możliwe będzie zapewnienie odpowiednio niskiego współczynnika wysokości pożyczek do dochodów. Co więcej, świadome zaciąganie pożyczek sprawi, że o wiele częściej będą one mogły faktycznie poprawiać warunki życia konsumentów, a nie przyczyniały się do jego obciążania,a a nawet rujnowania.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.