poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » Dobre uczynki w parze z zyskiem

Dobre uczynki w parze z zyskiem

by Redakcja
0 comment

Inwestycje odpowiedzialne społecznie warte są 21 bilionów USD. Nie dziwi więc fakt, że w szerokim świecie coraz bardziej popularny jest trend związany z unikaniem przedsiębiorstw, które mogą budzić wątpliwości pod względem etyki. Chodzi o firmy działające np. w branży alkoholowej, w przemyśle zbrojeniowym i tytoniowym, czy hazardzie oraz produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych. Te zdecydowanie mogą dać zarobić. Jednak wspierają rozwój najważniejszych problemów współczesnego świata – uzależnień, wojen i niszczenia środowiska. Jeśli od inwestowania wymagasz czegoś więcej niż tylko gromadzenia zysku – wiedz, że zamożnym inwestorem odpowiedzialnym społecznie może zostać każdy.

Koncepcja inwestowania odpowiedzialnego społecznie jest stosowana już od kilkudziesięciu lat. Zgodnie z nią, decyzje inwestycyjne winny być podejmowane nie tylko mając na uwadze założenia maksymalizacji zysku, ale także z uwzględnieniem wpływu, jaki dana inwestycja wywiera na otoczenie. Troska ta dotyczy przede wszystkim kwestii ochrony środowiska, etyki funkcjonowania wielkich przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju, czy realizacji projektów społecznych nastawionych na profilaktykę uzależnień.

Wartość inwestycji odpowiedzialnych społecznie na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła z 13 do 21 bilionów USD. Według badań luksemburskiej firmy inwestycyjnej Schroders, wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie przybierał na znaczeniu w ciągu najbliższych 5 lat.

Z badań spółki Schroders wynika, że inwestowanie odpowiedzialne społecznie to kwestia pokoleniowa. W porównaniu do starszych inwestorów, millenialsi — w wieku od 18 do 35 lat — wyżej oceniają istotę problemów związanych z etyką przy okazji wyboru inwestycji.

Na polskim rynku nie brakuje inwestycji etycznych

Etyczne inwestowanie nie stoi w sprzeczności z zasadami ekonomii. Więc nie istnieją powody, aby nie inwestować w sposób moralny i prócz zysku posiadać też „wartość dodaną” ze swojej inwestycji – czyli świadomość wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie.

Pionierem w tworzeniu funduszy etycznych w Polsce jest TFI SKOK, które stworzyło fundusze SKOK ETYCZNY 1 oraz SKOK ETYCZNY 2. Oczywiście funduszy realizujących odpowiedzialną społecznie politykę jest na polskim rynku więcej. Wśród nich można wymienić m.in.: PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy).

Jeśli popierasz ideę odpowiedzialnego społecznie inwestowania, jesteś zainteresowany nabywaniem akcji firm dbających o środowisko naturalne, czy respektujących prawa pracowników, słowem przedsiębiorstwa, które w swoim działaniu uwzględniają nie tylko uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze, ale także społeczne i etyczne – to warto poznać szczegóły swoich inwestycji i nie skupić swojej uwagi tylko na wysokim zysku. O tym, w co inwestujesz dokupując jednostki wybranego funduszu, dowiesz się z informacji, jakie zgromadziliśmy w szczegółach ponad 500 funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku. Znajdź swój fundusz i sprawdź, w co inwestujesz!

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.