poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » NN Gotówkowy – przezorny zawsze ubezpieczony

NN Gotówkowy – przezorny zawsze ubezpieczony

autor Redakcja
0 komentarz

NN Gotówkowy (NN Parasol FIO) to jeden z najbezpieczniejszych funduszy z oferty NN Investment Partners TFI. Inwestując w niego, lokujemy swoje pieniądze przede wszystkim w polskie krótkoterminowe instrumenty dłużne, a w szczególności w bony i obligacje skarbowe oraz w krótkoterminowe depozyty bankowe. Co ważne dla ostrożnych inwestorów, nie inwestujemy w akcje.

NN Gotówkowy (NN Parasol FIO) – polski dług skarbowy kluczem lokat

Wśród największych pozycji funduszu NN Gotówkowy znajdują się prawie wyłącznie polskie obligacje skarbowe – po połowie o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Obecnie koniunktura na rządowych papierach dłużnych nie jest najlepsza (ale wciąż są to bezpieczne rozwiązania), a ich perspektywa nie jest tak dobra, jak w latach 2012–2015.

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją kiedy inflacja się odwraca i ceny zaczynają rosnąć. Obligacje o stałym oprocentowaniu stają się mniej atrakcyjne i/a ich rentowność rośnie – przyczynia się to do spadku ich notowań i pogorszenia wyników. W tym czasie rosną odsetki od obligacji indeksowanych inflacją, dlatego przez pewien czas mogą one dawać wyższy zwrot niż dług o stałym oprocentowaniu.

Rozwiązanie zdecydowanie dla ostrożnych inwestorów

Fundusz kierowany jest do osób o ostrożnym profilu inwestora. Takie fundusze częściej wybierają osoby starsze charakteryzujące się niewielką wiedzą na temat funduszy inwestycyjnych lub jej brakiem. Pod względem ryzyka nie musimy martwić się o utratę pewnej części kapitału.

Jak pokazują dotychczasowe wyniki – zarządzający nim radzą sobie przyzwoicie z wypracowywaniem dodatnich, stabilnych wzrostów. Wahania jednostki praktycznie nie występują. Wynik funduszu od początku działalności (25 luty 1999 rok), to +163,76%. Z kolei za okresy 36, 24 i 12 miesięczne to odpowiednio +4,05%, +2,24% oraz +1,26%. Zalecany horyzont inwestycyjny jest okresem krótkim, poniżej 2 lat. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wyniki funduszu są w największej mierze zależne od koniunktury na rynku krajowych papierów dłużnych.

Biorąc pod uwagę wyniki inwestycyjne tego funduszu na tle swojej grupy (spośród funduszy NN), za ostatnie 3, 2 lata i ostatnie 12 miesięcy fundusz ten prezentuje się nieco gorzej od funduszu NN Lokacyjny Plus.

Fundusz najtańszy poprzez internet

Najlepiej nabyć fundusz poprzez internet, bo wówczas nie zapłacimy opłaty manipulacyjnej. Oznacza to, że cała kwota wpłaty zastanie przeliczona na jednostki uczestnictwa tego funduszu. Inwestycji online możemy dokonać bezpośrednio na stronie firmy zarządzającej funduszem NN TFI lub za pośrednictwem platformy Bossafund.pl, czy SFI mBank. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,75% i jest już wliczona w wycenę jednostki uczestnictwa.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.