poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » Terminy PPK – liczy się czas! Poznaj najważniejsze daty

Terminy PPK – liczy się czas! Poznaj najważniejsze daty

autor Redakcja
0 komentarz

1 lipca 2019 roku, 1 stycznia i 1 lipca 2020 roku, 1 stycznia 2021 roku – to terminy PPK, których nie mogą przeoczyć polscy pracodawcy. W pierwszym terminie – ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie dotyczyła firm zatrudniających conajmniej 250 pracowników. W 2020 roku – nowe rozwiązanie emerytalne będą musiały wprowadzić przedsiębiorstwa zatrudniające między 20-249 osób. Natomiast w 2021 roku także firmy zatrudniające przynajmniej 1 osobę oraz sektor finansów publicznych – powinny już być gotowe do wdrożenia PPK.

Wyżej wymienione terminy to jednak nie wszystkie najważniejsze daty. Każde z rodzajów podmiotów zatrudniających musi znać ostateczne terminy podpisania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. W tym artykule, na konkretnych przykładach wskażemy, jak liczyć terminy zapisu pracownika do PPK i omówimy, kiedy pierwsza wpłata powinna zostać przelana do PPK.

Terminy PPK to nie wszystko – o czym musi pamiętać nie tylko przedsiębiorca

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa – najważniejszymi obowiązkami są:

  1. wybór instytucji finansowej,
  2. podpisanie z nią umów o zarządzanie i prowadzenie PPK,
  3. terminowe naliczanie i odprowadzanie wpłat,
  4. przekazywanie do instytucji finansowej oświadczeń woli uczestników PPK.

Wyżej wymienione zadania przejmą działy kadr, po tym jak osoba decyzyjna w podmiocie zatrudniającym wybierze instytucję finansową. Jeśli przedsiębiorstwo nie będzie zwlekało z wyborem dostawcy PPK — firma będzie miała szansę na wdrożenie atrakcyjnej oferty, efektywne zarządzanie oraz dobranie systemu kadrowo-płacowego. Dzięki temu ryzyko niedopełnienia obowiązków będzie bliskie zeru.

PPK od kiedy? – terminy PPK, których nie można przeoczyć

W pierwszej kolejności ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zacznie obowiązywać 1 lipca 2019r. w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 osób wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
Nie oznacza to, że już 1 lipca tego roku wskazane podmioty zatrudniające muszą wprowadzać PPK. Ustawodawca daje blisko 4 miesiące na podpisanie umów. Punktem granicznym na podpisanie umowy o zarządzanie PPK w podmiotach 250+ jest 25 października 2019 r. Natomiast na podpisanie umowy o prowadzenie PPK — przedsiębiorstwa mają czas do 12 listopada 2019r.
1 lipca jest punktem wyjścia — momentem rozpoczęcia obowiązywania ustawy dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób. Należy pamiętać, że żadna umowa podpisana z instytucją finansową przed tym terminem nie jest wiążąca.

1 stycznia 2020r. ustawa zacznie obowiązywać w podmiotach zatrudniających co najmniej 50 pracowników wg stanu na 30 czerwca 2019r. Ostatecznym terminem na podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową jest 27 października 2020r., a na prowadzenie PPK firmy mają czas do 10 listopada 2020r.

1 lipca 2020r. ustawa zacznie obowiązywać w podmiotach zatrudniających co najmniej 20 pracowników wg stanu na 31 grudnia 2019r. Ostateczny termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową to w tym przypadku 27 października 2020r., a umowy o prowadzenie PPK – 10 listopada 2020r.

1 stycznia 2021r. ustawa zacznie obowiązywać w pozostałych podmiotach. 23 kwietnia 2021r. upływa ostateczny termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, a umowy o prowadzenie PPK mija 10 maja 2021r.

PPK od kiedy? Terminy obowiązywania ustawy i podpisania umów

Liczba osób zatrudnionych Data obowiązywania ustawy Ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie PPK Ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK
Co najmniej 250 1 lipca 2019r. 25 października 2019r. 12 listopada 2019r.
Co najmniej 50 1 stycznia 2020r. 27 października 2020r. 10 listopada 2020r.
Co najmniej 20 1 lipca 2020r. 27 października 2020r. 10 listopada 2020r.
Co najmniej 1 1 stycznia 2021r. 23 kwietnia 2021r. 10 maja 2021r.
Sektor finansów publicznych 1 stycznia 2021r. 26 marca 2021r. 10 kwietnia 2021r.

Jak liczyć terminy przystąpienia pracownika do PPK? Pozostałe terminy PPK w praktyce

Zgodnie z art. 16. USTAWY z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (pełna ustawa na: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002215/U/D20182215Lj.pdf) przedsiębiorstwo zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Jeżeli podmiot zatrudniający tego nie zrobi, to przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie tego terminu, z mocy prawa, powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Umowę tę uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK. Do PPK zapisany zostanie automatycznie każdy do 55 roku życia oraz do 70 roku życia na własną prośbę. Osoby starsze nie mogą być uczestnikiem PPK.

Na podstawie tych informacji przygotowaliśmy 7 scenariuszy, które w praktyce przybliżą zastosowanie ustawy.

Scenariusz 1. Pracownicy byli zatrudnieni przed lub dokładnie 1 lipca

W tym wypadku nie liczy się 3-miesięczny staż pracy. Jest to okres przejściowy i każdy zatrudniony do 1 lipca włącznie, może przystąpić do PPK bez względu na staż pracy. Zatem podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz tych pracowników zawiera umowę o prowadzenie PPK.

Scenariusz 2. Pracownik został zatrudniony po 1 lipca

Taki pracownik zanim będzie mógł przystąpić do PPK – musi u danego podmiotu zatrudniającego przepracować 3 miesiące. Po tym okresie podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz takiego pracownika zawiera umowę o prowadzenie PPK.

Scenariusz 3. Pracownik został zatrudniony po 1 lipca, ale w przeszłości już pracował u danego pracodawcy

Jeżeli w ciągu poprzedzających 12 miesięcy osoba ta była zatrudniona w tym podmiocie zatrudniającym łącznie przez co najmniej 3 miesiące, to podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tego pracownika bez czekania przez kolejne 3 miesiące.

Kiedy przelać pierwszą wpłatę do PPK?

Należy pamiętać, że naliczenie i pobranie wpłaty następuje w miesiącu, w którym zostało wypłacone wynagrodzenie i zostały spełnione warunki, o których piszemy niżej. Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Prześledźmy, jak to może wyglądać w praktyce.

Scenariusz 4. Podpisanie umowy o zarządzanie 1 lipca, a umowy o prowadzenie 15 lipca (10 dni roboczych później), wynagrodzenia płatne do 10 dnia miesiąca.

W przypadku osób zatrudnionych nie później niż 1 lipca – pierwsze naliczenie i odprowadzenie z wynagrodzenia pracowników nastąpi 10 sierpnia. Pracownikowi, który zatrudniony jest 5 lipca – 3-miesięczny staż pracy upłynie 5 października. Zatem podmiot zatrudniający ma czas do 10 listopada na podpisanie w jej imieniu i na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK (do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia).

Pierwsze naliczenie i odprowadzenie zależy od tego, kiedy umowa o prowadzenie dla tego pracownika zostanie podpisana. Jeśli będzie to przed 10 października (dzień wypłaty wynagrodzenia), to pierwsza wpłata pobrana zostanie 10 października. W innym wypadku 10 listopada.

Scenariusz 5. Podpisanie umowy o zarządzanie 1 lipca, a umowy o prowadzenie 15 lipca (10 dni roboczych później), wynagrodzenia płatne do 20 dnia miesiąca.

W przypadku osób zatrudnionych nie później niż 1 lipca — pierwsze naliczenie i odprowadzenie z wynagrodzenia pracowników nastąpi 20 lipca. Pracownikowi zatrudnionemu 5 lipca – 3-miesięczny staż pracy upłynie 5 października. Zatem podmiot zatrudniający ma czas do 10 listopada na podpisanie w imieniu zatrudnionego i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Pierwsze naliczenie i odprowadzenie zależy od tego, kiedy umowa o prowadzenie dla tego pracownika zostanie podpisana, jeśli przed 20 października (dzień wypłaty wynagrodzenia), to wpłata pobrana zostanie 20 października. W innym wypadku 20 listopada.

Scenariusz 6. Podpisanie umowy o zarządzanie 20 sierpnia, a umowy o prowadzenie 3 września (10 dni roboczych później), wynagrodzenia płatne do 10 dnia miesiąca.

Osoby zatrudnione nie później niż 1 lipca pierwsze naliczenie i odprowadzenie z wynagrodzenia pracowników nastąpi 10 września. Pracownikowi zatrudnionemu 5 lipca 3-miesięczny staż pracy upłynie 5 października. Zatem podmiot zatrudniający ma czas do 10 listopada na podpisanie w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Pierwsze naliczenie i odprowadzenie zależy od tego, kiedy umowa o prowadzenie dla tego pracownika zostanie podpisana. Jeśli będzie to przed 10 października (dzień wypłaty wynagrodzenia), to wpłata pobrana zostanie 10 października. W innym wypadku 10 listopada.

Scenariusz 7. Podpisanie umowy o zarządzanie 25 października, a umowy o prowadzenie 12 listopada (10 dni roboczych później) wynagrodzenie płatne do 20 listopada.

Osoby, które posiadają najmniej 3-miesięczny staż pracy — pierwsze naliczenie i pobranie wpłaty do PPK od wynagrodzenia nastąpi 20 grudnia.

O tych dwóch rzeczach pamiętaj! A bezbłędnie naliczysz i odprowadzisz wpłaty do PPK

Po pierwsze — umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może podpisać w imieniu i na rzecz pracownika, który ma za sobą minimum 3-miesięcznym staż pracy. Tak więc Twoje przedsiębiorstwo ma na to czas do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia danego pracownika.

Po drugie — pierwsze naliczenie i odprowadzenie wpłaty następuje od pierwszego wynagrodzenia, płatnego po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK, dotyczącego danego pracownika.

Twoje przedsiębiorstwo ma czas do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane wpłaty, na przekazanie ich do odpowiedniego funduszu zdefiniowanej daty, zarządzanego przez wybraną instytucję finansową.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.