poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » PPK: Taka będzie rewolucja emerytalna – dodatkowa wpłata powitalna, roczna i wsparcie pracodawcy

PPK: Taka będzie rewolucja emerytalna – dodatkowa wpłata powitalna, roczna i wsparcie pracodawcy

by Redakcja
0 comment

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolne i całkowicie prywatne rozwiązanie, które ma pomóc w zgromadzeniu oszczędności na emeryturę. Rząd zapowiada, że środki zgromadzone na kontach będą w pełni prywatne. Po osiągnięciu 60 roku życia – część środków będzie można wypłacić bez podatku.  Co jeszcze proponuje rząd?

Wszyscy mają dbać o emeryturę – rząd, pracodawca i pracownik

Program ma być skierowany do ponad 11 milionów pracowników, a szacunkowa liczba osób, które do niego przystąpią to 8,5 milionów osób. Zostanie do niego przypisany każdy zatrudniony w wieku do 55 lat. Każda osoba powyżej 55 roku życia będzie mogła dobrowolnie przystąpić do planu.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, płynącymi z Ministerstwa Finansów – w oszczędzanie mają być zaangażowane trzy strony:

  • Pracownik, którego wpłata podstawowa ma wynosić 2% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a wpłata dodatkowa do 2% tych składek,
  • Pracodawca, którego wpłata podstawowa ma wynosić 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a wpłata dodatkowa do 2,5% tych składek.
  • Rząd, który oferuje powitalną wpłatę w wysokości 250 zł oraz coroczną dopłatę ze strony państwa (240 zł).

Przeczytaj także: Kiedy pracodawca dołoży się do emerytury?

Dobrowolny przymus oszczędzania na emeryturę – odłożymy z pensji

Minimalna wpłata odprowadzana przez pracownika i pracodawcę to 3,5%, a maksymalna 8%. Wpłaty do PPK płacone przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto.

Część, którą odprowadza pracownik, jest ściągana z jego wynagrodzenia, które dostaje na rękę (netto), więc automatycznie zmniejszy ona wynagrodzenie od 1,5% do 4%. Jeśli zdarzy się sytuacja, w której pracownik nie będzie chciał, aby z jego wynagrodzenia ściągano pieniądze – może zrezygnować z PPK. Jeśli zrobi to w ciągu 3 pierwszych miesięcy, żadna wpłata nie zostanie pobrana.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) będą wprowadzane stopniowo

Rewolucja w emeryturach nie wydarzy się od razu. Będzie podzielona na kilka etapów. Pierwszy ma objąć tylko największe przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 250 osób. Następnie programem będą objęte firmy średnie, a na końcu małe i mikro przedsiębiorstwa.

Ministerstwo zakłada, że PPK zostanie wprowadzone do wszystkich przedsiębiorstw do 1 lipca 2020 roku.

Planowany harmonogram przystępowania do PPK:

Grupy pracowników obejmowane PPK Potencjalni uczestnicy Start grupy
powyżej 250 osób 3,3 mln 2019-01-01
od 50 do 249 osób 2,0 mln 2019-07-01
od 20 do 49 osób 1,1 mln 2020-01-01
pozostali 5,1 mln 2020-07-01
Razem 11 mln

Z PPK będzie można zrezygnować, ale nie całkowicie

Tak jak wspomnieliśmy — osoby, które nie chcą skorzystać z nowego rozwiązania, muszą wyrazić taką wolę. Jeśli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia, wpłaty nie zostaną odprowadzone. Muszą oni jednak pamiętać, że po upływie 2 lat zostaną ponownie automatycznie zapisane do Pracowniczych Planów Kapitałowych i będą musiały kolejny raz się wypisać.

Do automatycznego zapisu nie dojdzie tylko, jeśli w danym miejscu pracy działa już PPE (Pracowniczy Program Emerytalny). W tym przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do zaoferowania swoim pracownikom PPK.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zajmą się obsługą PPK

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zajmą się obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych. TFI musi posiadać zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce, a także minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Dodatkowo nałożone jest kryterium kapitałowe na poziomie 10 mln zł.

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych będą proponowały fundusze z konkretnym horyzontem inwestycyjnym, dopasowanym do naszego wieku. Oprócz tych funduszy możemy mieć możliwość wyboru także zwykłych funduszy, dostępnych w ofercie TFI. Fundusze będą mogły inwestować do 30% aktywów za granicą.

Jeśli pracodawca nie podpisze umowy z żadnym TFI, środki będą zarządzane przez PFR TFI S.A. (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju).

PPK będą posiadały niskie koszty. Przede wszystkim nie poniesiemy kosztów manipulacyjnych. Koszty zarządzania mają wynosić maksymalnie 0,5% aktywów, a opłata uzależniona od wyniku to dodatkowe 0,1%.

W przypadku, gdyby któraś z instytucji finansowych przekroczyła 15% udział w rynku w aktywach zgromadzonych w ramach PPK, nie będzie ona mogła pobierać opłaty za zarządzanie. Jedynie opłatę za wynik.

Wypłata zaoszczędzonych z pensji środków już po 60 roku życia – ale nie cała

Po osiągnięciu 60 roku życia 25% środków zostanie wypłacona jednorazowo i będzie zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych.75% bez podatku od dochodów kapitałowych wypłacane będzie w ratach przez 10 lat. Istnieje możliwość rezygnacji z rat i wypłaty pozostałej 75% części jednorazowo, ale wtedy należy uiścić podatek od dochodów kapitałowych.

Wcześniej środki możemy wypłacić w dwóch przypadkach:

  • jako pieniądze wykorzystane na wkład własny przy zakupie jednego mieszkania
  • gdy nagle poważnie zachorujemy (wtedy możemy wypłacić do 25% środków).

Warto podkreślić, że w przypadku śmierci osoby posiadającej PPK, środki są dziedziczone.

PPK nie dla samozatrudnioych – musi im wystarczyć IKZE

Osoby samozatrudniające się nie będą mogły skorzystać z PPK. Dla nich zostanie wprowadzone inne rozwiązanie. Dotychczasowy limit wpłat na IKZE wynoszący 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zostanie podniesiony do poziomu 1,8-krotności.

Przeczytaj także: Ranking IKZE z funduszami inwestycyjnymi na 2018r.

PPK to nie nowość – oparte są na doświadczeniach innych krajów

PPK bazuje na doświadczeniach innych krajów, takich jak Wielka Brytania, Holandia oraz Irlandia.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje automatyczny zapis do pracowniczych programów z możliwością wypisania się. Funkcjonują one jako programy zdefiniowanej składki, gdzie oszczędzają pracownik i pracodawca lub sam pracodawca.

W Holandii ponad 90% pracowników korzysta z pracowniczych instrumentów oszczędzania. Dwa największe fundusze branżowe zarządzają środkami równymi odpowiednio 55% i 25% PKB Holandii.

W Irlandii pracownicze programy emerytalne są dobrowolne i mogą działać zarówno na zasadzie zdefiniowanej składki, jak i zdefiniowanego świadczenia. Istnieje tam możliwość ustalenia, kto będzie płacił składkę: pracodawca i pracownik, czy sam pracodawca.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.