poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Strona główna » 5 powodów, dlaczego Pracownicze Programy Emerytalne wracają do gry

5 powodów, dlaczego Pracownicze Programy Emerytalne wracają do gry

by Redakcja
0 comment

Pracodawca dla wszystkich osób zatrudnionych, bez względu na rodzaj umowy, ale odprowadzający składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowne od tych umów będzie miał obowiązek utworzenia w swoim zakładzie pracy Pracowniczego Planu Kapitałowego. Niewielu pracodawców o tym wie, ale wobec PPK istnieje alternatywa w postaci Pracowniczego Programu Emerytalnego. Podmiot zatrudniający, który wybierze PPE, może być zwolniony z obowiązku utworzenia PPK. Przyglądając się danym z rynku PPE widać spore zainteresowanie pracodawców tym programem emerytalnym. Sprawdź, czy PPE będzie dla Ciebie lepsze niż PPK.

W 2 lata liczba PPE podwoi się

Na przestrzeni 2008-2017 liczba działających PPE wahała się pomiędzy 1036 a 1116. Natomiast od momentu prac nad ustawą o PPK i informacji o zwolnieniu z obowiązku jego tworzenia, jeśli w zakładzie pracy funkcjonować będzie PPE, nastąpił ich spory przyrost. Ostatnie dane z początku kwietnia podają, że liczba PPE wpisanych do rejestru KNF wyniosła 1 402. W ciągu 15 miesięcy liczba PPE wzrosła o 33% o blisko 350 programów od końca 2017 r. Jeśli tempo się utrzyma, to do końca 2019 r. liczba PPE podwoi się.

Czemu pracodawcy wybierają droższe z ich strony rozwiązanie? W końcu zwolnienie z PPK możliwe jest tylko, kiedy u pracodawcy funkcjonuje PPE ze składką podstawową równą 3,5%. Składkę podstawową w PPE pracodawca opłaca sam, a w PPK opłaca tylko 1,5%, a 2% dorzuca pracownik. Dlaczego pracodawcy wolą opłacić 3,5%, a nie tylko 1,5%? Znaleźliśmy 5 powodów takiej decyzji.

PPK będzie dla przedsiębiorcy bardziej kosztowne niż PPE

Samo wprowadzenie PPK to jeszcze nie wszystko. Na pracodawcę nałożone jest wiele obowiązków związanych z obsługą planu w jego firmie. W przypadku rezygnacji pracownika pracodawca ma 7 dni, aby zgłosić to do odpowiedniej instytucji finansowej. Ponadto, musi pamiętać, aby co 4 lata poinformować pracownika, który złożył rezygnację z programu, o ponownym dokonywaniu wpłat. Sytuację komplikuje fakt, iż pracownicy mogą wypisać i ponownie wpisać się do programu dowolną ilość razy. O wszystkim pracodawca musi pamiętać, pilnować terminów i informować pracownika.

W przypadku PPE uczestnik po rezygnacji z programu nie może do niego wrócić. Pracodawcy odpada pilnowanie terminów i dbanie o prawidłowe naliczenie i odprowadzenie składki. To sprawia, że pracodawca ma zdecydowanie mniejszą ilość dyspozycji do przekazania. Nowy pracownik sam decyduje, czy chce przystąpić do programu, a nie tak jak w PPK automatycznie jest do niego zapisywany.

Wyższe kary finansowe w PPK niż w PPE

Kolejną różnicą, skłaniającą pracodawców do PPE jest wysokość kary przewidzianych w ustawach. W przypadku nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, pracodawca podlega karze grzywny w wysokości do 1,5%  wartości funduszu wynagrodzeń w poprzedzającym roku obrotowym. Z kolei, gdy pracodawca nie zawarł umowy o prowadzenie PPK, nieterminowo dokonuje wpłaty do PPK, czy nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1 000 000 zł.

W przypadku PPE kary wyglądają nieco inaczej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu programu pracodawca ma 14 dni, na ich usunięcie. Jeśli tego nie zrobi, organ nadzoru może nałożyć mu karę do wysokości 50 000 zł. W przypadku PPE odpowiedzialność finansowa traktowane jest o wiele łagodniej.

Współodpowiedzialność pracodawcy i pracowników w PPK i PPE

Pracodawca, w porozumieniu z reprezentacją pracowników (najczęściej związków zawodowych) wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Jednak jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, pracodawca sam wybiera instytucję, która będzie zarządzała środkami pracowników. Nie będzie odpowiedzialny za osiągane przez te instytucje wyniki. Jednak część załogi może niesłusznie go o nie obwiniać, szczególnie kiedy będą słabe.

Odwrotnie jest podczas wyboru PPE. Tutaj rola reprezentacji pracowników jest równa pracodawcy. Bez wspólnie wypracowanego porozumienia PPE nie zostanie wdrożone w firmie. Pracodawca z pracownikami wspólnie odpowiadają za wybór. Pracownicy mają większy wkład, mogą decydować, kto będzie inwestował ich środki. Dzięki temu żaden z nich nie zarzuci pracodawcy nieodpowiedniego wyboru.

Utworzenie PPE może zwolnić z utworzenia PPK

Warunkiem, zwalniającym z utworzenia PPK jest przystąpienie co najmniej 25% osób zatrudnionych do PPE ze składką podstawową wynoszącą minimum 3,5% wynagrodzenia. Zwolnienie będzie obowiązywać do momentu terminowego opłacania składek do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia bez względu na liczbę uczestników PPE. To zabezpiecza przed likwidacją programu przez pracodawcę po minięciu terminu na uruchomienie PPK.

Pracodawco, masz przejściowe problemy gospodarcze? Zawieś składkę do PPE

PPE dają pracodawcy możliwość jednostronnego zawieszenia lub ograniczenia wysokości naliczanej składki. Jeśli firma jest w nie najlepszej kondycji, panuje przestój gospodarczy bądź w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca może nie finansować wpłaty lub czasowo ją ograniczyć. Dotyczy to również PPK.

Pracodawco PPK i PPE zwiększą emeryturę Twojego pracownika

W trakcie dyskusji o przyszłości naszych emerytur PPE może stanowić nowy element przyciągania pracowników. To czy pracodawca ma uruchomione PPE, nie będzie elementem decydującym o jego wyborze przez przyszłych pracowników, ale na pewno zwiększy atrakcyjność. PPE ma cechy, które można nazwać przewagami wobec PPK.

Tabela 1. Przewagi PPE wobec PPK

PPE PPK
Administracja Niewielka Wysoka
Kary Niskie Wysokie
Odpowiedzialność pracowników w wyborze Wysoka Mała
Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK Możliwe n/d
Zawieszenie wpłat Możliwe Możliwe

Oba rozwiązania mimo wielu podobieństw mają sporo różnic. Nie ma jednej idealnej odpowiedzi dla każdego pracodawcy co wybrać. Każdą sytuację należy rozpatrzyć indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym specjalistą od rynku emerytalnego Aleksandrem Matusiewiczem pod adresem [email protected]. Na każde pytanie o PPE i PPK otrzymasz odpowiedź.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.