Portfele modelowe

Bezpieczne
obligacje

     • Portfel dopasowany do ofert platform transakcyjnych Bossafund, SFI mBank, F-Trust, Starfunds.
     • Efektywność funduszy w portfelu wyższa niż przy samodzielnym inwestowaniu w obligacje skarbowe.

Aktualna stopa zwrotu: 18,21%

Ocena ryzyka

Rentowne obligacje
przedsiębiorstw

 • Portfel dopasowany do ofert platform transakcyjnych Bossafund, SFI mBank, F-Trust, Starfunds.
 • Zabezpieczenie kapitału przed utratą wartości obligacji.

Aktualna stopa zwrotu: 28,46%

Ocena ryzyka

Wzrostowe
akcje

 • Portfel dopasowany do ofert platform transakcyjnych Bossafund, SFI mBank, F-Trust, Starfunds.
 • Ryzyko mierzone odchyleniem standardowym mniejsze niż w WIGu.