Fundusz inwestycyjny

Superfund Goldfund (Superfund SFIO) (USD)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Superfund GoldFund to strategia z ekspozycją na globalny rynek metali szlachetnych, w szczególności złota. Fundusz osiąga ekspozycję na złoto poprzez nabywanie kontraktów terminowych futures, a także poprzez nabywanie jednostek i tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy oraz funduszy typu ETF oraz ETC, które posiadają ekspozycję na cenę złota oraz inwestują w akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi. Strategia dedykowana jest inwestorom, którzy planują utrzymanie inwestycji przez długi okres.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Superfund TFI
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 4,50%
 • Opłata za zbycie max. 2,00%
 • Opłata za zarządzanie 1,20%
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
inne aktywa
 • 100 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy

Główne parametry funduszu

inne aktywa100 %