Fundusz inwestycyjny

Franklin U.S. Opportunities Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Franklin U.S. Opportunities Fund („Fundusz”) dąży do zwiększenia wartości inwestycji w średnim i długim terminie. 

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w:  

 • kapitałowe papiery wartościowe i podobne instrumenty emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych

Zespół inwestycyjny skupia się na spółkach wysokiej jakości, które według niego posiadają wyjątkowy potencjał szybkiego i zrównoważonego wzrostu. 

Benchmarki wykorzystywane są do porównywania wyników. Russell 3000 Growth Index uznawany jest za podstawowy benchmark Funduszu, ponieważ obejmuje wzrostowe papiery wartościowe, co jest zbieżne z koncentracją zarządzającego Funduszem na wzrostowych papierach wartościowych. Wykorzystywane mogą być także wyniki indeksu S&P 500 Index, który jest uznawany za barometr rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Choć zarządzający inwestycjami ma pełną swobodę aktywnego zarządzania portfelem Funduszu i może inwestować w spółki, które nie są reprezentowane w benchmarkach, zgodnie z własnym uznaniem, wyniki Funduszu mogą być od czasu do czasu bardzo zbliżone do wyników tych benchmarków. 

Inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu. 

Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa. 

Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds. 

Glosariusz terminów 

Kapitałowe papiery wartościowe: Papiery wartościowe reprezentujące udział we własności przedsiębiorstwa. 

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
 • Główny obszar geograficznyUSA
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Główne parametry funduszu

Akcje99 %
Gotówka1 %