Fundusz inwestycyjny

Franklin India Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe, w tym akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i zamienne papiery wartościowe, jak również warranty, jednostki uczestnictwa i kwity depozytowe (i) spółek z siedzibą w Indiach, (ii) spółek realizujących większą część swej działalności gospodarczej w Indiach oraz (iii) spółek holdingowych posiadających większą część swych udziałów w spółkach, o których mowa w (i) oraz (ii), z uwzględnieniem pełnego spektrum kapitalizacji rynkowej, od małych spółek do spółek o wysokiej kapitalizacji. Ponadto, Fundusz może szukać możliwości inwestycyjnych w papierach wartościowych o stałym dochodzie dowolnych z wyżej wymienionych emitentów, jak również w instrumentach rynku pieniężnego.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
 • Grupa Funduszy Akcyjne
 • Główny obszar geograficznyIndie
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 3%
 • Opłata za zarządzanie 1%
 • Minimalna pierwsza wpłata 7 500 PLN

Dystrybutorzy

 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
 • 98 %
inne aktywa
 • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe16,72 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo niska zmienność
Information Ratio-0,0550
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-6,4391 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a-0,1270
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje98 %
inne aktywa2 %