Fundusz inwestycyjny

BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO)

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Nie więcej niż 33% aktywów Subfunduszu może być lokowane w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe nabyte lub objęte za granicą. Przedmiotem lokat mogą być akcje nabyte w drodze realizacji praw przysługujących z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa lub nabyte jako zabezpieczenie dłużnych papierów wartościowych, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BPS TFI
 • Grupa Funduszy Dłużne korporacyjne
 • Główny obszar geograficznyPolska
 • Rodzaj funduszuPolski
 • Wielkość aktywów 10.70 mln PLN
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 0,50%
 • Opłata za zarządzanie 1,50%
 • Minimalna pierwsza wpłata 40 000 EUR

Dystrybutorzy

 • Bossafund
 • Dom Maklerski EFIX
 • F-Trust
 • TFI BPS

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Dłużne papiery korporacyjne
 • 62 %
Dłużne papiery skarbowe
 • 35 %
Gotówka
 • 3 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe2,23 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Niska zmienność
Współczynnik zmienności109,62 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek ryzyka do zysku
Information Ratio-0,0202
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Dłużne papiery korporacyjne62 %
Dłużne papiery skarbowe35 %
Gotówka3 %