Fundusz inwestycyjny

BGF World Gold Fund A2 PLN hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek, których główny obszar działalności dotyczy wydobycia złota. Fundusz może także inwestować w kapitałowe papiery wartościowe spółek, których główny obszar działalności dotyczy wydobycia szlachetnych metali lub minerałów, jak również metali nieszlachetnych lub minerałów przemysłowych. Fundusz nie posiada fizycznie złota ani metali. Doradca inwestycyjny będzie wykorzystywał finansowe instrumenty pochodne (np. inwestycje, których ceny opierają się na jednym rodzaju aktywów bazowych lub większej ich liczbie) do celów inwestycyjnych jako pomoc w osiągnięciu celu inwestycyjnego Funduszu i/lub zmniejszeniu ryzyka portfela Funduszu, zmniejszenia kosztów inwestycji oraz generowania dodatkowego dochodu. Fundusz może, za pośrednictwem finansowych instrumentów pochodnych, generować dźwignię finansową w różnej wysokości (tj. w sytuacji, gdy Fundusz uzyskuje ekspozycję rynkową powyżej wartości swoich aktywów). Doradca inwestycyjny ma prawo decydowania o wyborze inwestycji Funduszu, a podejmując taką decyzję, może uwzględnić indeks FTSE Gold Mines Index. Rekomendacja: Ten Fundusz może nie być odpowiedni w przypadku inwestycji krótkoterminowych. Z Państwa tytułami uczestnictwa nie wiąże się prawo do dywidendy (tzn. przychód z dywidendy będzie zawarty w wartości tytułów). Walutą bazową Funduszu jest dolar amerykański. Transakcje kupna i sprzedaży tytułów uczestnictwa tej klasy odbywają się w euro. Na stopę zwrotu z akcji mogą mieć wpływ różnice kursowe. Państwa tytuły uczestnictwa będą podlegać zabezpieczeniu w celu zmniejszenia wpływu wahań kursów pomiędzy walutą tytułów uczestnictwa a walutą bazową Funduszu. Strategia zabezpieczająca nie może jednak w całości wyeliminować ryzyka walutowego, które w związku z tym może wpływać na kształtowanie się wartości tytułów uczestnictwa. Mogą Państwo nabywać lub zbywać swoje tytuły uczestnictwa codziennie. Minimalna kwota inwestycji początkowej dla tej klasy tytułów uczestnictwa wynosi 5000 dolarów amerykańskich lub odpowiednik tej kwoty w innej walucie.

Główne parametry funduszu

 • Firma zarządzająca BlackRock Investment Management
 • Grupa Funduszy Surowce
 • Główny obszar geograficznyŚwiat
 • Rodzaj funduszuZagraniczny
 • Wielkość aktywów -
 • Wskaźnik ryzyka SRRI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Opłaty

 • Opłata za nabycie max. 5%
 • Opłata za zarządzanie 2,06%
 • Minimalna pierwsza wpłata 5 000 USD

Dystrybutorzy

 • Alior Bank
 • Dom Inwestycyjny Xelion
 • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
inne aktywa
 • 100 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe49,50 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Bardzo wysoka zmienność
Information Ratio-0,0087
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena-0,4670 %
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,5794
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Wysoki stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

inne aktywa100 %