poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna » Czym tak naprawdę jest inwestowanie w wartość?

Czym tak naprawdę jest inwestowanie w wartość?

autor Redakcja
0 komentarz

Inwestowanie to złożony i wielopoziomowy proces, który pod względem ideowym może być podzielony na dwa główne nurty: inwestowanie w wartość oraz spekulowanie (inwestowanie we wzrost). Podziału tego dokonał Benjamin Graham – światowej sławy inwestor oraz filozof inwestycyjny.

Czym różni się spekulowanie od inwestycji w wartość? Wedle koncepcji Grahama dzięki starannej analizie, inwestowanie gwarantuje bezpieczeństwo, a także zadowalającą rentowność angażowanej kwoty. Wszystkie operacje inwestycyjne, które nie spełniają tych warunków, należy zaklasyfikować do inwestowania we wzrost (spekulacji).

Wedle przedstawionej koncepcji inwestycją można nazwać działania, które:

  • w sposób świadomy zabezpieczone są przed znaczną utratą kapitału,
  • pozwalają uzyskać zadowalające efekty – nie muszą być one możliwie jak najlepsze,
  • przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestycja jest starannie analizowana na bazie działalności prowadzonej przez wybraną spółkę.

Czym jest spekulacja?

Wedle Grahama spekulacja opiera się na podstawie subiektywnych oczekiwań i odczuć względem przyszłych ruchów cenowych akcji, które mogą być wynikiem nieracjonalnych zachowań inwestorów, a także nie wynikają bezpośrednio z racjonalizacji wyceny walorów, w które się inwestuje.

Inwestowanie w wartość – bezpieczne działania oferujące zadowalającą stopę zwrotu

Koncepcja inwestowania w wartość kojarzona jest przede wszystkim z jej dwoma pionierami: wymienionym powyżej Benjaminem Grahamem oraz legendarnym ekonomistą i inwestorem giełdowym – Warrenem Buffettem. Poniżej prezentujemy ich krótką historię inwestowania w wartość.

Historia inwestowania w wartość

Za prawowitego ojca inwestowania w wartość uważany jest Benjamin Graham. Swoją przygodę z giełdą rozpoczął jako profesor finansów w Columbia Business School. W 1947 roku Graham napisał książkę pt. „Inteligentny inwestor”. To w swoim dziele autor wymyślił pojęcie wartości wewnętrznej. Co ciekawe, Graham nigdy precyzyjnie nie zdefiniował wartości akcji.

Po Wielkim Kryzysie Graham opracował spójną filozofię inwestowania w wartość, która koncentrowała się na przekonaniu, że inwestorzy powinni koncentrować się przede wszystkim na stosunku ceny do wartości księgowej, zwracając uwagę na wyraźną wartość materialną – innymi słowy: rynkowa cena akcji powinna odzwierciedlać jej wartość księgową lub różnicę wartości jej aktywów od zobowiązań. Graham zbił fortunę na poszukiwaniu niedowartościowanych akcji solidnych spółek.

Uczniem Benjamina Grahama był sławny Warren Buffett – dyrektor generalny Berkshire Hathaway. Odziedziczył on tę niezwykle skuteczną filozofię inwestowania, a chwytliwe powiedzenia – m.in.: „Bądź chciwy, gdy inni się boją, a lękaj się, gdy inni są chciwi” lub „Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę” – uczyniły z niego ulubieńca tłumów. Buffett, podobnie jak Graham, poszukiwał niedowartościowanych akcji spółek mających stałe przepływy pieniężne.

Buffett filozofię inwestowania w wartość przekuł w doskonałą strategię inwestycyjną, która przyniosła mu średnioroczne zyski w wysokości ponad 20% w ciągu ostatnich 50 lat, co uczyniło go jednym z najbogatszych ludzi na świecie.

Zmiana podejścia Buffeta do inwestowania w wartość

W swojej początkowej karierze Buffett inwestował głównie w wartość danej inwestycji, poszukując tanich, tzw. „cygarowych” inwestycji. Wedle Buffetta inwestycje te dawały kilka ostatnich „puffów” (okazji do zarobienia) inwestorom. Dopiero w swojej późniejszej karierze Warren Buffett skupił się na inwestowaniu w wartość.

Kupując wysokiej jakości, zrównoważone przedsiębiorstwa o silnych przewagach konkurencyjnych, inwestorzy wartościowi mogą zmniejszyć obroty portfela i zwiększyć swoje szanse na znaczące długoterminowe wzrosty cen. Wraz z tą zmianą myślenia, Buffett zaczął szukać inwestycji, które Berkshire mógłby w istocie utrzymać na zawsze – były to holdingi takie jak: Coca-Cola, Wells Fargo i American Express, które Berkshire posiada w swoim portfelu od dziesięcioleci.

Przeczytaj także: 6 rad Warrena Buffetta – jak zachować się podczas krachu

Czym jest inwestowanie w wartość?

Inwestowanie w wartość polega na inwestowaniu w akcje po cenach niższych od ich wartości wewnętrznej. Inwestorzy wartościowi kupują akcje, mając nadzieję, że ich wartość wzrośnie, odzwierciedlając faktyczną wartość wewnętrzną.

Wartość wewnętrzna odnosi się do postrzegania przez inwestora wartości aktywów. Wiedząc, jak ją obliczyć, możliwe jest poszukiwanie najlepszych okazji na rynku. Wartość wewnętrzna różni się od ceny akcji, ponieważ reprezentuje ona faktyczną wartość przypadającą na jedną akcję działalności prowadzonej przez spółkę.

Aby lepiej zrozumieć to, czym jest inwestowanie w wartość, należy również zapoznać się z terminem ceny rynkowej. Cena rynkowa określa cenę akcji w danym momencie. Cena rynkowa może przybrać często irracjonalną, niezgodną ze stanem faktycznym wartość, która ustala się zarówno poniżej, jak i powyżej wartości wewnętrznej. Gdy znajdzie się poniżej, inwestor uzyskuje doskonałą okazję inwestycyjną.

Kryteria doboru akcji spółek wg Petera Lyncha

Peter Lynch to jeden z autorytetów giełdowych, który przez ponad 13 lat zarządzał funduszem Magellana. W tym czasie udało mu się średnio rocznie osiągać wyniki lepsze od indeksu S&P500 o około 15 punktów procentowych. Jak Lynch tego dokonał? Przede wszystkim przez metodyczne analizowanie spółek. Istnieją cztery główne kryteria Petera Lyncha służące doborowi akcji.

Stosunek wskaźnika PEG

Stosunek wskaźnika PEG (Price, Earnings, Growth), czyli cena do wzrostu zysku netto spółki. Wedle Lyncha stosowanie rygorystycznej granicy wskaźnika PEG może spowodować, że podczas analizy pominiemy wiele dynamicznie rozwijających się, początkujących spółek. Stąd też Lynch podczas analizy weryfikuje przede wszystkim dynamikę zysku. Stosunek PEG wg Lyncha powinien być mniejszy od 1.

Dynamika zysku netto

Dynamika zysku netto to kolejne kryterium brane pod uwagę. Inwestor określał w swoich publikacjach, iż dynamika zysku powinna plasować się na poziomie od 15% do 30%. Taki przedział eliminuje spółki, które rozwijają się zbyt dynamicznie – według Petera Lyncha takie spółki nie będą w stanie utrzymać wysokiej dynamiki wzrostu w długim terminie.

Zaufanie zarządu do spółki

Przedostatnie kryterium wyboru stanowi zaufanie zarządu do własnej spółki. Lynch interesował się wyłącznie spółkami, w których członkowie zarządu skupowali własne akcje, tym samym potwierdzając swoją wiarę w sukces spółki. Im ich więcej, tym lepiej.

Kapitalizacja

Czwartym i ostatnim kryterium jest kapitalizacja. Im większa spółka, tym cechował ją będzie mniej dynamiczny rozwój, przez co nie warto inwestować w ogromne koncerny.

Co może ograniczać inwestowanie w wartość?

Podstawowym ograniczeniem filozofii inwestowania w wartość może być zarówno charakter inwestora, jak i stopień jego awersji do ryzyka. Poza tym istnieje wiele zmiennych i czynników, które mogą zaważyć o sukcesie operacji inwestycyjnych.

Całkiem prawdopodobne jest, iż naśladowanie strategii największych giełdowych graczy świata nie przysporzy naśladującym ich inwestorom wielkich bogactw. Sukces na giełdzie może być osiągnięty na wiele najróżniejszych sposobów i nie istnieje do niego jedyna słuszna droga.

Słowem podsumowania

Inwestowanie jest to dobór aktywów, który poprzedzony jest staranną analizą. Oferuje on bezpieczeństwo oraz zadowalającą stopę zwrotu. Pionierami inwestowania w wartość są Graham i Buffet – dwaj giełdowi guru. Strategia inwestowania w wartość przyniosła Buffetowi ogromne bogactwo, jednak naśladowanie strategii Warrena Buffetta zdecydowanie nie jest dla wszystkich.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.