FAQ

Portfele własne są budowane przez użytkowników. Do wyboru są portfele z ustawieniami udziału procentowego lub portfele, w którym można zasymulować inwestowanie konkretnych kwot, wyrażonych w złotówkach.

Fundusze do portfeli mogą być dodawane tylko z rankingu. Aby tworzyć efektywne inwestycje użytkownicy powinni sugerować się ocenami jakości i efektywności zarządzania funduszami przez TFI. Warto, aby sprawdzali również szczegółowe informacje o funduszach oraz informacje o aktualnej ocenie perspektywy zysku.

Fundusze do portfela można dodawać z listy rankingu za pomocą symbolu +.

Aby dodawać fundusze inwestujące w konkretne aktywa – warto korzystać z zakładek sortujących fundusze wg grup – dłużne skarbowe, dłużne korporacyjne, akcji oraz mieszane.

Użytkownicy mogą również wyszukiwać fundusze po nazwie lub korzystać ze szczegółowych ustawień filtra.

Układając portfel kwotowy posługujesz się wysokościami kwot, jakie chcesz zainwestować w zakup jednostek danego funduszu. Wówczas na szczegółach Twojego portfela zobaczysz m.in.:

- wysokość zainwestowanych pieniędzy

- wynik kwotowy

Natomiast w portfelu procentowym posługujesz się wyznaczaniem udziału danego funduszu w całym portfelu. Na liście funduszu zobaczysz informacje o wyniku procentowym i stopie zwrotu Twojej inwestycji.

Dobierając fundusze do portfela możesz kierować się ocenami rankingowymi – wskazującymi na jakość i efektywność zarządzania funduszem przez TFI.

Aby wspomagać tworzenie najlepszej strategii, możesz także ustawiać alerty sms i e-mail, które powiadomią Cię o zysku lub stracie w wybranym funduszu.

Tak. Wszystkie fundusze, które znajdą się w portfelu są widoczne dla użytkownika.

Korzystając z opcji „szczegółowe informacje”, „alerty” i „obserwowane” – możliwe jest sprawdzenie informacji osobno dla każdego fundusz, ustawienie alertów procentowych lub cenowych o zysku i stracie oraz dodanie wybranego funduszu do obserwowanych, aby otrzymywać automatyczne alerty sms i e-mail o zmianach w szczegółach i przyznanych ocenach.

Aby inwestować w fundusze, które zostały wybrane do Twojego portfela – musisz posiadać rachunek inwestycyjny. W szczegółach funduszy znajdziesz informacje, na jakich platformach można dany fundusz nabyć bez opłaty za nabycie lub po obniżonej cenie.

Wybierz platformę, na której możesz kupić wszystkie wybrane do portfela fundusze.