FAQ

Aby inwestować dokładnie w te fundusze, z których skład się portfel, niezbędne jest posiadanie rachunku na platformie transakcyjnej Bossafund.

Utworzenie rachunku trwa kilka minut. To tylko 3 kroki:

  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i zachowanie kodów dostępu.
  2. Podpisanie umowy osobiście lub dostarczoną kurierem/pocztą. Wykorzystanie kodów do uruchomienia rachunku.
  3. Zasilenie konta i składanie zleceń on-line.

Rachunek w Domu Maklerskim BOŚ jest prowadzony bezpłatnie.

Zobacz, jak działa serwis transakcyjny Bossafund: http://bossafund.pl/oferta/prezentacja-systemu

Aby inwestować dokładnie w te fundusze, z których skład się portfel, niezbędne jest posiadanie rachunku na platformie transakcyjnej Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mBanku

Utworzenie rachunku trwa kilka minut. To tylko 5 kroki:

  1. Wybór usług i rodzaju rachunku.
  2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  3. Wypełnieni ankiety informacji nt. wiedzy o rynnach i inwestowaniu.
  4. Podpisanie umowy osobiście lub dostarczoną kurierem/pocztą.
  5. Zasilenie konta i składanie zleceń on-line.

Poznaj platformę transakcyjną SFI mBanku