hotFund - interesująca okazja
inwestycyjna

hotFUND, czyli okazja inwestycyjna wybrana przez analityków Targeto.pl, spośród ponad 500 funduszy inwestycyjnych.

 • Informacja o funduszu inwestycyjnym z perspektywą zysku
 • Ochrona inwestycji - ustalone przez analityków progi take profit i stop loss
 • Aktualizacje do ustalonych progów w formie alertów e-mail
 • Informacja o wyczerpaniu potencjału dla hotFUND

Inwestuj w okazje na rynku funduszy inwestycyjnych ze wsparciem analityków Targeto.pl.

 • Wyselekcjonowane, przeanalizowane przez specjalistów atrakcyjne fundusze
 • Aktualizację progów bezpieczeństwa inwestycji i cykliczne podsumowania wyników
 • Interesujące raporty o rynkach

Jak dostarczany jest hotFUND?

 • Informacja e-mail o okazji inwestycyjnej wraz z ustalonymi przez analityków progami bezpieczeństwa
 • Automatyczne dopięcie minimum jednej okazji
  inwestycyjnej do listy obserwowanych oraz listy alertów