poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna » Zagranica bogaci się na polskim długu

Zagranica bogaci się na polskim długu

autor Redakcja
0 komentarz

Od 22 lutego br., rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadły już o blisko 19%. Tak duży spadek spowodowany był przede wszystkim istotnym popytem z zagranicy. W samym marcu inwestorzy zagraniczni kupili obligacje Skarbu Państwa o wartości ok. 9 mld zł. Co przyciąga ich do polskich papierów dłużnych?

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych - wykres

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

Inwestorzy zagraniczni ostrzą zęby na rządowe papiery dłużne z kilku powodów. Po pierwsze – notujemy dynamiczny wzrost gospodarczy. Z danych GUS wynika, że w I kw. 2017 r. polska gospodarka urosła o 4 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku. To znacznie szybciej niż prognozowali ekonomiści. Dynamiczny wzrost PKB powinien pomóc w tym, że na koniec tego roku deficyt budżetowy w Polsce będzie niższy, niż pierwotnie oczekiwał rząd. Do tego mieliśmy bardzo dobre wykonanie budżetu w pierwszym kwartale 2017 roku.

Po drugie – krajowym obligacjom sprzyja stabilizacja inflacji. Po dynamicznym wzroście cen, w marcu i kwietniu, inflacja w Polsce zatrzymała się na poziomie 2 proc. Rada Polityki Pieniężnej nie ma więc powodu, aby myśleć o podwyżce stóp procentowych. Należy przy tym także pamiętać, że wyższy wzrost PKB zwiększy wpływy do budżetu z podatków.

W efekcie spadku rentowności i wzrostu popytu na krajowe obligacje, rośnie także popyt na polską walutę. Od początku wzrostu rentowności, ta umocniła się względem amerykańskiego dolara o blisko 9%. Na razie, ożywienie gospodarcze w Polsce wspiera napływy kapitału. To korzystnie przekłada się na wyceny polskiej waluty oraz aktywów, w tym obligacji. Przyspieszający wzrost gospodarczy oraz niskie wyceny powinny zachęcić dalsze napływy kapitału. Co więcej, w pozycjonowaniu inwestorów na rynku obligacji w Polsce, wciąż nie widać przesadnego optymizmu. To powinno umożliwić dalsze zwyżki.

2,63% w pół roku – jest okazja inwestycyjna na rynku długu

hotFUND Altus ASZ Dłużny to jeden z nielicznych funduszy, który realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu na polskim rynku długu. Oznacza to możliwość zarabiania nawet w czasie dekoniunktury. Na poniższym wykresie widać jakość zarządzania hotFUND Altus ASZ Dłużny w czasie, kiedy rentowności polskich 10-letnich obligacji wzrosły z 2,66% (22-08-2016) do 3,85% (01-03-2017). W tym czasie dał zarobić inwestorom 2,63%.

Strategia absolutnej stopy zwrotu - wykres

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

Rentowności obligacji są odwrotnie skorelowane z ceną. Obok odsetek z obligacji fundusze zarabiają, kiedy rośnie cena obligacji. Cena papierów dłużnych wzrasta w momencie spadku rentowności. Wynik funduszu jest o tyle imponujący, ponieważ w okresie od późnego lata zeszłego roku do wiosny – tylko 4 fundusze, inwestujące w polskie obligacje skarbowe nie zawiodły i osiągnęły zysk.

Pamiętaj! HOTfund – okazja inwestycyjna Altus ASZ Dłużny

Wynik w okresie od 22-08-2016 do 01-03-2017 + 2,63% i szansa na kolejne wzrosty!

Okazja inwestycyjna - Altus ASZ Dłużny - hot FUNDPoziomy bezpieczeństwa oraz realizacji zysków, które wyznaczyliśmy, są naszą sugestią oparta analizą zachowania się wycen funduszu. Istnieje możliwość wyznaczenia własnych poziomów. W przypadku realizacji naszego poziomu wysyłamy do wszystkich użytkowników alert o osiągnięciu wyznaczonego pułapu.

Altus ASZ Dłużny

Cena wejścia:124,13 zł

Stop loss: 119,16 zł

Take profit: 130,34 zł

Gdzie zainwestować: Bossafund, SFI mBank, TFI Altus


Sygnał nie jest ofertą, czy rekomendacją (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców) kupna bądź sprzedaży funduszy inwestycyjnych, ani nie stanowi zachęty do żadnej działalności inwestycyjnej.Sygnał został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Opinie wyrażone w sygnale nie są skierowane do konkretnego typu inwestora. Aktywa inwestycyjne, rynki inwestycyjne oraz strategie mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Niniejszy materiał jest przeznaczony dla nieokreślonego odbiorcy, ponieważ nie uwzględnia celów, potrzeb ani sytuacji finansowej inwestora. Należy pamiętać, że wynik z inwestycji może podlegać wahaniom i może zarówno wzrastać, jak i spadać. Z tego względu inwestor może wypłacić mniej, niż wpłacił. Należy zwrócić uwagę na daty dokumentu, ponieważ mogą zawierać informacje ważne tylko w tych datach i nie powinny być uwzględnianie później.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.