poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » 4 siły Frontier Markets

4 siły Frontier Markets

autor Redakcja
0 komentarz

Państwa słabiej rozwinięte od Emerging Markets nazywa się Frontier Markets. Tłumacząc dosłownie – są to rynki graniczne. Charakterystyczna dla nich jest niewielka kapitalizacja rynkowa, mniejsza płynność aktywów finansowych, spore ograniczenia inwestycyjne i informacyjne oraz to, że są na początkowych etapach swojego rozwoju.

Z drugiej strony silny wzrost gospodarczy oparty jest na:

  • wyjątkowych przewagach demograficznych wobec gospodarek rozwiniętych.
  • dynamicznym rozwoju technologicznym i infrastrukturalny,
  • silnym popycie wewnętrznym,
  • normalizacji polityki wewnętrznej oraz niskiej zależności od innych gospodarek,

Kraje Frontier Markets to oprócz większości państw afrykańskich (m.in.: Burkina Faso, Kenia, Maroko, Nigeria, Senegal, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej) i Bliskiego Wschodu (m.in.: Bahrain, Jordania, Kuwejt) również kraje europejskie (m.in.: Chorwacja, Estonia, Kazachstan, Rumunia i Serbia) czy Ameryki Południowej (Argentyna).

Wzrost gospodarczy? Tu jest najwyższy!

Wzrost gospodarczy na wielu rynkach granicznych jest bardzo wysoki. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego tempo rozwoju gospodarek Frontier Markets w 2017 roku będzie wyższe niż Emerging Markets i dużo wyższe niż krajów wysoko rozwiniętych.

Wykres 1. Prognozowany wzrost gospodarczy wg MFW w 2017r.

Wykres 1. Prognozowany wzrost gospodarczy wg MFW w 2017r.
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Rynki graniczne, według danych Banku Światowego, zamieszkuje około 30% światowej populacji. Tak duży udział ludności odpowiada jednak tylko za 6% światowego PKB i 0,4% globalnej kapitalizacji rynkowej. Jednak porównując dynamikę PKB rynków granicznych z państwami rozwiniętymi, widzimy olbrzymi potencjał do wzrostu tych pierwszych.

Demografia – istota Frontier Markets

Kapitał ludzki jest najsilniejszą stroną gospodarek w początkowej fazie rozwoju. To, co dla gospodarek rozwiniętych jest problemem, np. przyrost naturalny czy starzenie się społeczeństwa – dla rynków granicznych nie stanowi żadnego wyzwania.

Na tych obszarach przyrost naturalny jest dodatni. Społeczeństwa są bardzo młode i w większości stanowią je ludzie w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym.

Potencjał demograficzny został zaprezentowany na poniższym grafie 1, który przedstawia piramidę wieku dla kilku wybranych krajów.

Graf 1. Piramida wieku na wybranych rynkach

Graf 1. Piramida wieku na wybranych rynkach
Źródło: http://www.populationpyramid.net/

Zarówno USA i Niemcy oraz Nigeria i Kenia stanowią doskonały przykład grup państw, do których należą. Nasi zachodni sąsiedzi oraz amerykanie są głównymi przedstawicielami gospodarek wysoko rozwiniętych. Charakteryzują się niskim lub ujemnym przyrostem naturalnym. Ich społeczeństwa szybko się starzeją i zaczyna brakować pracowników.

Z drugiej strony społeczeństwo w krajach słabo rozwiniętych, takich jak Kenia czy Nigeria, jest bardzo młode.

Nie ma problemu z pozyskiwaniem pracowników
Charakteryzują się wysokim przyrostem naturalnym.

Mediana wieku również pokazuje olbrzymi potencjał młodego społeczeństwa krajów granicznych.

Wyniki prezentuje Tabela 1.

Tabela 1. Mediana wieku w wybranych regionach

Tabela 1. Mediana wieku w wybranych regionach

Demografia jest bardzo silnym punktem gospodarek granicznych. Dzięki niej wzrost gospodarczy napędzany jest silnym popytem wewnętrznym. Liczba ludności w tych państwach stale i dynamicznie rośnie. Obecnie więcej ludzi mieszka w państwach rozwiniętych, ale według prognoz Banku Światowego za 25 lat państwa graniczne przeskoczą kraje wysoko rozwinięte o 200 milionów obywateli.

Wykres 2. Prognozowana liczba ludności wg Banku Światowego

Wykres 2. Prognozowana liczba ludności wg Banku Światowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego

Dostęp do Internetu zwiększa konkurencyjność gospodarki!

Rozwój państw granicznych, w odróżnieniu od Chin z 2000 roku, nie opiera się wyłącznie na przemyśle. Wzrost gospodarczy powstaje w dużej części dzięki sektorowi usług. O potencjale tych państw niech świadczy rosnący dostęp do Internetu na przestrzeni ostatnich 25 lat. Jeszcze 20 lat temu prawie żaden mieszkaniec krajów Frontier Markets nie miał dostępu do Internetu. Obecnie blisko, co drugi obywatel jest on-line.

Potęga globalnej sieci jest olbrzymia. Firmy zatrudniają pracowników, którzy wykonują swoją pracę za pomocą Internetu. Przez Internet wymienia się doświadczenia, pracę, edukuje się, pozyskuje informacje, wymienia poglądy. Wszystko to wpływa na wzrost konkurencyjności całych gospodarek.

Wykres 3 pokazuje szybki przyrost dostępu do Internetu państw granicznych w porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych. O ile przyrost w drugiej grupie krajów zaczyna zwalniać, to w krajach granicznych dynamika jest coraz szybsza. Świadczy to o olbrzymim potencjale, jaki charakteryzuje gospodarki Frontier Markets.

Wykres 3. Liczba osób z dostępem do Internetu na 100 mieszkańców

Wykres 3. Liczba osób z dostępem do Internetu na 100 mieszkańców
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego

W jakim stopniu indeksy giełdowe rynków granicznych zależą od innych rynków?

Niska korelacja, porównując z innymi rynkami, jest kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść rynków granicznych. W poniższej tabeli 2 przedstawiono 10 letnią korelację między krajami Frontier Markets, rynkami wschodzącymi, rynkami wysoko rozwiniętymi z pominięciem USA i Stanami Zjednoczonymi. W porównaniu z wymienionymi grupami państwa graniczne wykazują się najniższą korelacją.Zachowanie się giełd na tamtych rynkach nie jest tak silne powiązana jak np. między rynkami rozwiniętymi (bez USA) a Stanami Zjednoczonymi. W celu dywersyfikacji inwestycji warto dodać do swojego portfela rynki o niskiej korelacji.

Tabela 2. korelacja między Frontier Markets, 02.2007 – 02.2017

Tabela 2. korelacja między Frontier Markets, 02.2007 – 02.2017

Które fundusze wyróżnia Targeto.pl? hotFUND akcji rynków granicznych!

Rynki Frontier Markets są gospodarkami bardzo szybko rosnącymi, o olbrzymim potencjale kapitału ludzkiego i mniej skorelowane z gospodarkami rozwiniętymi, dlatego nadają się do dywersyfikowania portfela inwestycyjnego. Wśród kilku funduszy, które inwestują na tych rynkach zespół analityków Targeto.pl wybrał Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (acc) PLN. Fundusz o najwyższej ocenie efektywności z bardzo dobrymi wskaźnikami opisującymi jego ryzyko.

Wykres 4. Wyniki funduszu Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (acc) PLN

Wykres 4. Wyniki funduszu Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (acc) PLN
Źródło: https://targeto.pl/notowania/fundusz/schroder-isf-frontier-markets-equity-hedged-a1-acc-pln/60406067

Cena wejścia: 435,73 zł

Stop loss: 374,00 zł

Take profit: 502,79 zł

Sygnał nie jest ofertą, czy rekomendacją (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców) kupna bądź sprzedaży funduszy inwestycyjnych, ani nie stanowi zachęty do jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej.
Sygnał został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Opinie wyrażone w sygnale nie są skierowane do konkretnego typu inwestora. Aktywa inwestycyjne, rynki inwestycyjne oraz strategie mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Niniejszy materiał jest przeznaczony dla nieokreślonego odbiorcy, ponieważ nie uwzględnia celów, potrzeb ani sytuacji finansowej inwestora.
Należy pamiętać, że wynik z inwestycji może podlegać wahaniom i może zarówno wzrastać jak i spadać. Z tego względu inwestor może wypłacić mniej niż wpłacił.
Należy zwrócić uwagę na daty dokumentu, ponieważ mogą zawierać informacje ważne tylko w tych datach i nie powinny być uwzględnianie później.

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.