poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » Pozytywne dane z Funduszu Walutowego

Pozytywne dane z Funduszu Walutowego

autor Redakcja
0 komentarz

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swoją prognozę wzrostu polskiego PKB, inflacji CPI oraz stopy bezrobocia na lata 2017-2018. Dane wyglądają optymistycznie, co dobrze wróży GPW.

Kluczowe dane prognostyczne dla Polski są optymistyczne

Zdaniem tej instytucji, PKB Polski wyniesie w 2017 i w 2018 roku odpowiednio 3,4 proc. oraz 3,2 proc. Są to lepsze dane niż w przypadku styczniowej prognozy. Na początku roku, ekonomiści funduszu oczekiwali bowiem, że wzrost PKB w latach 2017 i 2018 sięgnie 3,3 proc.

Fundusz podniósł także swoje szacunki dotyczące inflacji konsumenckiej. Według ekspertów poziom 2,3 proc. zostanie osiągnięty już na koniec 2017 r. i utrzyma się na niezmienionym poziomie w 2018 r. Z kolei jeszcze w styczniu, autorzy raportu spodziewali się poziomów odpowiednio 1,0 proc. i 1,9 proc.

MFW obniżył ponadto prognozę bezrobocia w Polsce. Zdaniem specjalistów, w 2017 i 2018 roku, wyniesie ono odpowiednio 5,5 i 5,3 proc. Byłby to przyzwoity wynik. Dla odmiany styczniowa prognoza zakładała, że będzie to odpowiednio 6,2 proc. i 6,1 proc. Fundusz zaznacza, że prognozowana stopa bezrobocia może się różnić od tej podawanej wg definicji krajowej.

Stosunkowo korzystne dane dla rejonu Europy wschodzącej

Patrząc z nieco szerszej perspektywy, prognozowany PKB na 2017 r. i 2018 r. dla całości grupy krajów Europy wschodzącej i rozwijającej się, ma ukształtować się na poziomie odpowiednio 3,0 proc. i 3,3 proc. Zdaniem ekspertów, perspektywy gospodarcze Europy wschodzącej i rozwijającej się są relatywnie dobre, z wyjątkiem Turcji. Dla porównania styczniowa prognoza na 2017 r. i 2018 r. zakładała wzrost PKB dla Europy Wschodzącej na poziomie odpowiednio 3,1 proc. i 3,2 proc.

Pozytywne dane z MFW dla Indii i Chin

Biorąc pod uwagę perspektywiczność naszych Hot Fundów, warto wspomnieć również o Indiach. Otóż wg MFW, w 2017 roku wzrost Produktu Krajowego Brutto w Indiach wyniesie 7,2 proc., a w 2018 r. 7,7 proc. Oznacza to niezmienioną prognozę względem stycznia. Byłby to naprawdę wysoki wzrost gospodarczy zgodny z długoterminową tendencją tego kraju.
Ponadto MFW prognozuje, że PKB Chin wzrośnie w 2017 r. o 6,6 proc., a w 2018 r. o 6,2 proc., czyli względem stycznia szacunki zrewidowano w górę odpowiednio o 0,1 oraz 0,2 pkt proc. To pozytywne dane o wymiarze globalnym.

Realny PKB: Polska, Europa, Indie i Chiny

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.